Budfirma konkurs

Slutt for firma som har drevet med bud- og posttjenester.

Det var Skatteetaten som begjærte at en 41 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 203.002 kroner i gjeld til det offentlige.

41-åringen har hatt et enkeltpersonforetak der drevet med post- og budtjenester i Sandnes.

LES OGSÅ: Transportfirma slått konkurs

41-åringen møtte ikke til rettsmøtet i Jæren tingrett, og det har ikke kommet opplysninger om gyldig fravær.

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig og la denne til grunn.

Jæren tingrett kom også til at det er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden og kom til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer.

LES OGSÅ: Landhandel gikk konkurs

LES OGSÅ: Frisør slått konkurs