Nyheter

Dagligvarefirma slått konkurs

Skyldte 2,7 millioner kroner i moms.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Frukt Sentralen AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 2.718.280 kroner i skyldig merverdiavgift til Staten.

Frukt Sentralen AS har holdt til i Hoveveien i Sandnes og har drevet med import og engrossalg av dagligvarer.

Ingen fra Frukt Sentralen AS møtte til onsdagens rettsmøte i Jæren tingrett, og det forelå ikke opplysninger om gyldig fravær.

Jæren tingrett kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig og la denne til grunn.

LES OGSÅ: Pub gikk konkurs

Retten viste også til at det foreligger et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for – og at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Jæren tingrett viste også til at det holdt utleggsforretning mot skyldneren og la til grunn at firmaet er insolvent.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 15. desember.

LES OGSÅ: Rengjøringsfirma ble slått konkurs

LES OGSÅ: Take away-sted gikk konkurs