Nyheter

Mann kjørte i pillerus

Tok en kjøretur til tross for at han var påvirket av amfetamin og narkotiske tabletter. Ferden førte også til at han kjørte inn i en annen bil som hadde stoppet for en fotgjenger.

Kjøreturen fant sted 21. juni i fjor forut for klokken 17.15. Da kjørte han fra Ullandhaug via Ullandhaugbakken til Strømsbrua, Bybrua og Engøy, før han kjørte samme rute tilbake igjen.

Da saken nylig var oppe i Stavanger tingrett møtte ikke 41-åringen. Aktor ba om at saken likevel ble fremmet og mannens forsvarer hadde ikke innsigelser til dette.

Stavanger tingrett fant det bevist at mannen hadde foretatt den aktuelle kjøreturen, at han hadde kjørt uten å ha gyldig førerkort – og at han kjørte inn i bilen til en kvinne da hun stoppet for en fotgjenger. I blodprøven som ble tatt av 41-åringen et par timer etter kjøreturen ble det påvist amfetamin og narkotiske tabletter tilsvarende en påvirkningsgrad på over 1,2 i promille.

LES OGSÅ: Skal ha meldt bilen stjålet og fått utbetalt 412.460 – politiet mener at det var han selv som kjørte

Betydelig fare

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at han ved kjøringen hadde utsatt seg selv og andre trafikanter for betydelig fare.

I skjerpende retning ble det lagt vekt på at 41-åringen har kjørt over en lengre strekning, at den fant sted i tettbygd strøk og at kjøringen endte med et trafikkuhell som riktignok ikke medførte noen skader.

Stavanger tingrett kom til at det var noe liggetid i saken, men at denne var innenfor det akseptable.

Retten kom dermed til at 41-åringen skulle dømmes til ubetinget fengsel i 25 dager.

41-åringen har en brutto månedsinntekt på 24.000 kroner. Med det som utgangspunkt kom retten til at han skulle dømmes til å betale en bot på 35.000 kroner.

Retten kom også til at han skulle miste førerretten i to år og seks måneder og at 41-åringen skal betale 2000 kroner i saksomkostninger.

LES OGSÅ: Fikk kjøreforbud og må betale overlastgebyr

LES OGSÅ: Forsøkte å få bartenderen til å bytte alkohol mot noe av hasjen han hadde på seg