Fikk kjøreforbud og må betale overlastgebyr

Statens vegevesen har hatt kontroll i samarbeid med politiet.

Kontrollen fant sted på Krossmeon kontrollstasjon ved E 39 på Helleland torsdag samarbeid med Egersund politikammer.

Av de 65 kjøretøyene som ble stoppet under kontrollen ble 14 tunge kjøretøy plukket ut til utvidet kontroll med disse kontrollreultatene:

Ett vongtog var  tyngre en tillatt, kjøretøyet fikk bruksforbud og et overlastgebyr på 8400 kroner.

Ett vogntog måtte innhentes av Politiet  da det ikke stoppet for kontrollen, føreren oppga at han ikke stoppet for kontrollen grunnet dårlig tid denne dagen. Føreren blir rutinemessig anmeldt for forholdet.

Én fører fikk inndratt årsprøvekjennemerkene sine på stedet under dagens kontroll, prøvekjennemerkene var påsatt et registrert kjøretøy og de var benyttet lenger en 24 timers perioden som er lovlig på denne type prøvekjennemerker.
Føreren blir anmeldt for forholdet.

LES OGSÅ: Ble stoppet med denne lasten

Ett vogntog fikk bruksforbud grunnet dårlig stand på bremser.

Ett vogntog fikk bruksforbud grunnet store avrenninger fra fiskelasten.

Tre førere fikk bruksforbud grunnet dårlig sikring av godset sitt.

To førere fikk skriflig advarsel etter kjøre og hviletidskontrollen.

Det ble skrevet åtte kontrollsedler på diverse tekniske mangler på de kontrollerte kjøretøyene.

LES OGSÅ: Kjøretøy ble avskiltet i kontroll

LES OGSÅ: Kjørte ulovlig med denne hengeren på E 39