Nyheter

Cateringfirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Danske Smørrebrød AS som fredag var i Jæren tingrett og begjærte oppbud.

Danske Smørrebrød AS har holdt til på Bryne og opplyste at den samlede gjelden er på 108.436 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 25.000 kroner.

Firmaet har drevet med smørbrød og levering av diverse catering.

Danske Smørrebrød AS omsatte for 602.000 kroner i 2018 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 144.000 kroner.

LES OGSÅ: Spisested slått konkurs

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Jæren tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Andreas Haukland Westlye er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 4. november.

LES OGSÅ: Kjøreskole slått konkurs

LES OGSÅ: Kaffefirma gikk konkurs