Nyheter

Stabilt sykefravær i Rogaland i 2. kvartal

Det legemeldte sykefraværet i Rogaland holder seg stabilt i 2. kvartal 2020, viser tall fra NAV.

I en pressemelding fra NAV kommer det fram at Rogaland har et sykefravær på 4,5 prosent. Det er en svak økning sammenlignet med samme kvartal i fjor. I Norge er det legemeldte sykefraværet på 5,1 prosent.

Kommunene med høyest sykefravær i fylket er Bokn (5,5%), Karmøy (5,4%), Haugesund (5,3%), Tysvær (5,3%) og Randaberg (5,1%).

– 2020 har vært et spesielt år med tanke på tiltakene som er innført i samfunnet på grunn av koronaviruset. Det er positivt at tiltakene tilsynelatende ikke har hatt noen store negative innvirkniger på sykefraværet i fylket, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Størst økning i sykdommer i luftveiene

Diagnosen med størst økning er sykdommer i luftveiene. 8,6 prosent av det totale sykefraværet kommer av sykdommer i luftveiene. Til sammenlikning var det en del på 5,5 prosent i 2. kvartal i 2019.

– Økningen har sammenheng med at myndighetene oppfordrer personer med symptomer i luftveiene til å holde seg hjemme. Det samme gjelder personer som har vært i kontakt med folk som har vært koronasmittet og må i karantene, og dessuten utenlandsreiser. I sum fører dette til en økning i diagnosebruken, sier Haftorsen.

34,8 prosent av det totale legemeldte sykefraværett kommer av muskel/skjelettlidelser. Det er den klart største gruppen med sykemeldte. 21,3 prosent var sykemeldt med psykiske lidelser i Rogaland.