Nyheter

Matbutikk gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden og hadde negativ egenkapital.

Det var firmaet Helgesen Vikse Landhandleri AS som tirsdag var i Haugaland tingrett og begjærte oppbud.

Helgesen Vikse Landhandleri AS har holdt til i Haraldsgata i Haugesund og har solgt diverse delikatesseprodukter.

Butikken opplyste i retten å ha en gjeld på 2,6 millioner kroner og en negativ egenkapital på 1,6 millioner kroner.

Helgesen Vikse Landhandleri AS opplyste videre at selskapets aktiva vesentlig består i varelager, driftsmidler og fordringer som er pantsatt til en bank.

LES OGSÅ: Klesbutikk med merkevarer gikk konkurs

Det er ikke anslått verdi på aktivaene, men det er opplyst at disse ikke vil dekke selskapets gjeld.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Haugaland tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Trond Jarle Bachmann er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 4. juni.

LES OGSÅ: Kjøreskole gikk konkurs

LES OGSÅ: Bakeri gikk konkurs