Nyheter

Klesbutikk med merkevarer gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Alezzara AS som har vært i Haugaland tingrett og meldt oppbud.

Firmaet har drevet klesbutikken Déjà vu i Haraldsgaten 139 i Haugesund.

Saken kom opprinnelig inn til Haugaland tingrett den 20. mars i år.

I kjennelsen fra retten kommer det fram at skyldneren har kommet med flere opplysninger om aktiva og passiva i denne saken. Det førte til at oppbudsbegjæringen ikke ble tatt til følge, da retten ikke hadde forsvarlig grunnlag til å vurdere om skyldner var insolvent.

Skyldneren har opplyst at den samlede gjelden er på 350.000 kroner.

Ifølge Haugaland tingrett har skyldner blitt pålagt å legge fram en komplett oversikt over sine kreditorer.

LES OGSÅ: Kjøreskole gikk konkurs

Dette har ikke blitt gjort, men i tirsdagens rettsmøte ble det opplyst at kreditorer er blant annet Tom Wood AS, Elvine AS, Holzweiler AS, H2O AS, Svea Finans AS og Puma Norge AS.

Det ble også opplyst at selskapets aktiva har en anslått verdi på 20.000 kroner og at fire ansatte er lovlig oppsagt.

Retten kom til selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Maria Oftedal er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling vil bli avholdt den 3. juni.

LES OGSÅ: Bakeri gikk konkurs

LES OGSÅ: Fikk ikke feriepenger – slo sjefen konkurs