Nyheter

Gamlingen-parkering utsatt, Hillevåg-politikere skal si sitt

Frontene er skarpe og meningene delte om områdene rundt Gamlingen svømmestadion skal få avgiftsbelagt parkering eller ikke. Saken ble utsatt i utvalg for miljø og utbygging onsdag ettermiddag.

Det skal etter planen anlegges 17 parkeringsplasser på tomten til bolighuset som er revet ved Mosheim.

Administrasjonen melder om parkeringsproblemer og trafikkfarlige situasjoner på dagens parkeringsplasser, og anbefaler å opprette tidsbegrenset og avgiftsbelagt parkering ved Tjensvoll gravlund, ved SIF stadion og ved de nye plassene ved Mosheim.

V med H og Frp

Byens nye flertall, i utvalg for miljø og utbygging representert ved FNB, Ap, MDG og Sp, har tidligere gått inn for avgiftsparkering, mens mindretallet med V, H og Frp i utgangspunktet fremmet forslag om at det verken skulle være avgiftsparkering eller tidsbegrensning. Under møtet onsdag ettermiddag endret imidlertid Jan Erik Søndeland (V) mindretallets forslag til at det ikke skal innføres avgift, men at parkeringen i området skal ha tre timers tidsbegrensning.

– Tre timer er nok til å gå tur, bade, besøke en grav og så videre. Fri parkering vil kunne medføre heldags arbeidsparkering for folk som jobber i sentrum, og det ønsker vi ikke, sier Ingebjørg S. Folgerø (H) til RA.

Fysiske sperrer?

Mindretallet vil også ha utredet fysiske sperrer ved SIF stadion, for å hindre parkering utenfor oppmerkede plasser.

V, H og Frp vil også framskynde en mulighetsstudie for Mosheim-tomten, der studentboliger, barnehage, dagsenter for handikappede voksne og eventuelle andre kommunale behov er aktuelle.

Tanken er at det skal tilrettelegges for tilstrekkelig antall parkeringsplasser for å fange opp behovene ved Gamlingen.

Utsatt

Saken har vært utsatt også tidligere, og det ble ikke noen avklaring i UMU-møtet onsdag ettermiddag.

Etter forslag fra leder Rune Askeland (MDG) ble saken enstemmig utsatt. Hillevåg kommunedelsutvalg har ikke fått saken til uttale, og det står i kommunens delegeringsreglementet at kommunedelsutvalget skal uttale seg i saker som angår parkering, trafikk og andre lokale forhold.

Under befaringen ved Mosheim, fra venstre Rune Askeland (MDG), Jan Erik Søndeland (V), park- og veisjef Torgeir Esig Sørensen, Linda S. Grüger (Ap) og Lars Peter Endresen (FNB). Foto: Stein Roger Fossmo