Nyheter

Eldre mener de har for dårlig busstilbud i Kvernevik

I flere år har innbyggerne i Kvernevik kjempet for et bedre busstilbud til og fra Stavanger sentrum. Selv om de ikke har lyktes ennå, gir de ikke opp håpet.

– Vi må ikke gi opp og miste troen, sier Torhild Warland til RA.

Hun, Tove Thuv, Hildur Eikje og Berta Dyrdal er misfornøyde med busstilbudet i Kvernevik.

Innbyggerne i bydelen kan komme seg til og fra Madla og Stavanger sentrum via bussrute tre med Kolumbus. Den vanlige runden til bussen er rundt Kvernevik ring og inn Kvernevikveien, før den snur og kjører samme vei tilbake.

I helger og skoleferier kjører den derimot ikke Kvernevikveien inn mot Sunde/Kvernevik Bydelshus & Fritidssenter, men mot Viste hageby og tilbake. Dette betyr at de som benytter seg av bussen på denne strekningen, mellom brannstasjonen og Revheimsveien, må gå til Hafrsfjordbrua.

LES OGSÅ: Starten på noe varig – passasjerveksten fortsetter

###

– Ikke kjekt

Thuv, Warland, Eikje og Dyrdal er på Bydelshuset flere ganger i uken, og bruker busstoppet «Kverntorget» rett som det er.

Ettersom busstoppet er plassert på den strekningen som ikke har buss i helger og ferier, må damene i verste fall bli hjemme, til tross for planer.

– Det er ikke kjekt i det hele tatt. Det har skjedd at jeg har blitt sittende hjemme, og det er leit, sier Thuv til RA.

Noen av de eldre som tilbringer tid på Bydelshuset har siden 2016 kontaktet både Kolumbus og kommunen ved flere anledninger, uten hell. De har sendt e-poster og brev og ringt til politikere, men de opplever ikke at noe skjer.

– Om sommeren går ikke bussen, hvilket betyr at vi ikke har buss i to måneder. Det synes jeg er det verste, sier Eikje til RA.

– I tillegg slutter den å gå rundt klokken 18.00 på hverdagene, legger Thuv til.

Per nå er det ingen andre kommersielle aktører i Kvernevik enn noen få matvarebutikker. Hvis innbyggerne har behov for flere butikker, eller må til lege eller tannlege, må de enten til Madla eller Stavanger sentrum.

Line Møllerop, daglig leder for Madla/Kvernevik frivillighetssentral som holder til på Bydelshuset, mener at Kvernevik er et glemt område på mange måter.

– Det som er litt tragisk er det at jeg ikke tror det skal så mye til for å tilrettelegge for buss på kvelder og i helger og ferier. Dagens tilbud strider litt imot alt det snakkes om at man ønsker at denne byen skal være. Både når det gjelder å legge til rette for de eldre, og at man bør bruke bilen mindre. Hvis folk skal ta buss må det være fungerende bussforbindelser, sier hun til RA.

LES OGSÅ: Bussveien tvinger Stavangers eneste glassblåser ut på gata

– Kommet for å bli

Damene forteller at bussen begynte for ikke lenge siden å gå fire i stedet for to ganger i timen, noe de synes er positivt.

Likevel hadde de heller sett at bussen gikk i blant annet helger.

– I tillegg ønsker vi oss et busskur, Warland.

Veien opp til busskuret har en betongtrapp som de bare venter på at noen skal skade seg i.

– Det legger seg is i trappen om vinteren, og det er ingen rekkverk å holde seg i, sier Møllerop.

Innen utgangen av 2017 ble innbyggerne i Kvernevik lovet både busskur og rekkverk av bydelsutvalget. Det har de enda ikke sett noe til.

Til tross for få bussforbindelser i nærområdet er det ikke aktuelt for damene å flytte fra Kvernevik, for de trives så godt i bydelen.

– Vi har kommet for å bli, sier Dyrdal til RA.

LES OGSÅ: Jente skal ha falt av skiheisen

Kolumbus: – Ingen planer om endringer

Kommunikasjonssjef i Kolumbus, Grethe Skundberg, skriver i en e-post til RA at det dessverre ikke foreligger planer om å endre dagens kjøremønster eller kjøretid på den nevnte strekningen.

– Det finnes likevel alternativer, men da må man gå litt, skriver hun.

– Det er tallet på passasjerer som avgjør frekvens og hyppighet, og der det bor flest mennesker går det mest busser, legger hun til.

Mer fra Dagsavisen