Nyheter

Marianne Chesak valgt til ny fylkesordfører

Tirsdag fikk Marianne Chesak overrakt fylkesordførerkjedet av avtroppende fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Marianne Chesak ble valgt til ny fylkesordfører på et konstituerende møte i fylkestinget tirsdag.

I den forbindelse fikk hun også overlevert fylkesordførerkjedet av avtroppnede ordfører Solveig Ege Tengesdal.