Nyheter

UiS: – Mindre enn forventet

Regjeringens fremlegg til statsbudsjett for 2020 inneholder tiltak som vil styrke Universitetet i Stavangers helseutdanninger i framtiden. Den største overraskelsen er at UiS får kutt i basisfinansieringen på grunn av gevinster av digitaliseringsprosjekter.

I regjeringens statsbudsjett får UiS en bevilgning over statsbudsjettet på 1,688 milliarder i 2020, (ikke inkludert det nye kunnskapssenteret på UiS). Dette utgjør en nominell budsjettvekst fra 2019 på 4,1 prosent og en realvekst på 0,9 prosent.

Dette er mindre enn forventet, noe som skyldes uventede kutt i forbindelse med digitalisering, skriver UiS i en pressemelding.

Styrker helseutdanningene

Som kjent gjennom en tidligere budsjettlekkasje, vil Helse Stavanger få lov til å ta opp et lån på 60 millioner kroner til tilleggsareal på 1200 kvadratmeter i det nye universitetssykehuset som skal stå ferdig på campus i 2023. Det er UiS som skal leie dette arealet til undervisnings- og forskningsformål og vil få 40 prosent i husleiekompensasjon.

– Med dette er UiS sikret lokaler i det nye sykehuset for helsefagutdanningene, og med tiden også medisinstudenter. Dette kommer godt med i vår innsats for å bygge kapasitet og styrket kompetanse i en framtidig medisinutdanning. Med slik politisk støtte ser jeg lyst på utsiktene til vekst og videreutvikling for den helsefaglige satsingen ved UiS, sier Mohn i pressemeldingen.

I tillegg vil UiS få 15 nye studieplasser og tre rekrutteringsstillinger innenfor helseområdet. Også dette er gledelig for universitetet. UiS har 16 midlertidige rekrutteringsstillinger som fases ut delvis i 2020 og helt i 2021.

Nye ABE-kutt 

Avbyråkratiserings og effektiviserings (ABE)-reformen har nå vart i fem år. Den videreføres i 2020 med et nytt kutt på 8,2 millioner kroner. Sammen med omfordelingskuttet i ny finansieringsmodell fra 2017 har UiS fått et samlet kutt i basisbevilgningen på 63,6 millioner kroner fra 2015. UiS forventer, på linje med andre institusjoner i sektoren, at ABE-kuttene opphører.

– Kuttene har allerede framtvunget betydelig effektivisering ved UiS og rammer nå direkte faglige aktiviteter, sier rektor Mohn.

Straffes for digitalisering

I tillegg finansieres en stadig større del av det nasjonale digitaliseringsarbeidet ved å trekke inn midler fra institusjonene. I 2020 vil UiS yte et bidrag tilsvarende 3,1 millioner kroner til dette arbeidet. Det signaliseres bidrag i denne størrelsesorden også for påfølgende år.

I tillegg har UiS fått et kutt på 3,3 millioner som er begrunnet i forventede gevinster av digitaliseringsprosjektet som UiS har fått finansiert gjennom DIFI. Det betyr i praksis at UiS straffes for å gjennomføre effektiviseringsarbeid, gjennom direkte kutt i basisfinansieringen.

– Dette er svært overraskende. Først får vi generelle effektiviseringskutt, deretter får vi kutt av at vi gjennomfører effektiviseringsprosjekter. Det er en dobbeltstraff, så dette er noe vi må se nærmere på, sier John W. Viflot, direktør for virksomhetsstyring og –utvikling ved UiS.

Ikke nybygg til AM

Statsbudsjettet inneholder ingen penger til det etterlengtede nybygget til Arkeologisk museum.

– Bygget er viktig for UiS, og vi er i dialog med departementet om den videre prosessen, sier Mohn.