Nyheter

Flere ansatte i barnehagene kan redusere sykefraværet

Den nye flertallskoalisjonen ønsker å øke grunnbemanningen i barnehagene i Stavanger, for å redusere sykefravær.

– Flere ansatte i barnehagene gir mindre belastning på hver enkelt ansatt. De springer litt mindre, det blir litt mindre hektisk, og de får tid til en slags ro. Det er klart det enda er et høyt aktivitetsnivå i en barnehage, men vi ser at flere ansatte per barn er tett knyttet til lavere sykefravær, sier Eirik Faret Sakariassen (SV) til RA.

Faret Sakariassen får ansvaret for oppvekstsektoren i Stavanger, når den nye flertallskoalisjonen tar over makten i Stavanger i slutten av oktober.

LES OGSÅ: Vil forebygge stigma om psykiske problem: – Folk tror du er gal

Lovende prøveprosjekt

Faret Sakariassen forklarte til Utdanningsnytt at Stavanger har hatt et prøveprosjekt med økt grunnbemanning i to barnehager. Der resultatet ble halvert sykefravær på kort tid, noe som førte til at de slapp å leie inn vikarer via bemanningsbyrå.

– I sykefravær kan vi spare mye på å ha flere ansatte. Men det har en kostnad og. For oss er det viktigste å se på tiltak for å redusere sykefravær, og å redusere vikarbruken, forklarer Faret Sakariassen.

Han legger til at bemanningsbyrå er dyre, og det koster mye å leie inn vikarer som må stille opp når de ansatte er syke.

– Vi ønsker å gjøre mer for å få til en kommunal vikarordning.

Det nye kommunestyret vil vurdere detaljene i saken ut ifra det budsjettet Rådmannen legger fram, og kan ikke per i dag si noe om omfanget av hvor mange ekstra de ønsker å ansette.

– Jeg tror alle flertallspartiene synes det er viktig å prioritere barnehager i budsjettet, sier Faret Sakariassen.

Etter prøveprosjektet kunne barnehagene rapportere bedre trivsel og mer ro i barnehagene.

– Alle som har vært i en barnehage vet at det kan være et meget høyt volum. Med flere ansatte ble ungene roligere, og de ansatte fikk bedre tid til å hjelpe alle. De fikk og bedre tid til å gjennomføre mer variert lek og aktivitet. De fikk rett og slett bedre tid til å følge opp den enkelte og se behov, forklarer Faret Sakariassen.

I forsøkene fikk tre ansatte ansvaret for syv barn på småbarnsavdeling, tidligere hadde de ni barn. På storbarnsavdelingene reduserte de ansvaret fra 18 til 14 barn per tre ansatte.

LES OGSÅ: – Jeg ble bedt om å skjerpe meg

Bemanninsøkning

Gjennomføres en bemanningsøkning ut ifra prøvemodellen vil de kunne spare 23 millioner i sykefravær, men det vil koste Stavanger 229 millioner kroner å få til.

Er det utgangspunktet deres? 

– Nei. Det har vi ikke sagt. Det ville vært en veldig stor oppskalering. Vi må se på flere modeller for å forbedre bemanning, før vi kan velge. Det kan være at vi velger å prioritere enkelte områder eller andre ting. Det gjenstår å se.

Resultatet av prøveprosjektene skal behandles i det sittende oppvekststyret på onsdag. Faret Sakariassen har planer om å være med for å se hvilke konklusjoner de gjør seg, og hva politikerne foreslår.

sy
Han er ikke i tvil om at flere ansatte i andre yrker også kunne gitt samme effekt.
– Jeg tror alle fysisk krevende yrker hadde hatt godt av flere ansatte for å minske belastningen. I velferdssektoren har man for eksempel mye å hente på at flere kan bidra, sier han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: