Nyheter

Rødgrønn frykt for «krig mot byene» i regjeringens bomløsning

Økt biltrafikk, mindre satsing på buss, trikk og bane og vingeklippede bypakker. Det frykter opposisjonen kan bli utfallet av regjeringens bompengesamtaler.

Arendal 20190812. 
Nasjonal talsperson i Miljøpartiet de Grønne (MDG) Une Bastholm etter den NRK-sendte partilederdebatten under Arendalsuka mandag kveld.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB-Kristian Skårdalsmo og Johan Falnes

– Jeg frykter det blir et resultat som går til krig mot byene, sier Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talsperson Une Bastholm til NTB.

For henne innebærer det at man begynner å nedskalere kollektiv- og sykkelandelen, men holder på store motorveier, eller legger inn mer motorvei. Bastholm frykter også så store økte krav til kommunenes bidrag i vekstpakkene at de tvinges til å kutte i satsing på eldreomsorg, skole og barnehage.

– Og jeg er nervøs for nullvekstmålet, som tydeligvis er i spill, sier Bastholm.

Målet innebærer at all trafikkvekst i byene skal tas ved sykkel, kollektiv eller gange.

Bastholm minner om regjeringsplattformen, hvor det heter at målet skal videreutvikles.

Les også: Hege Ulstein: «Motstanden mot klimapolitikk vil alltid være der»

Skrekkscenario: Bypakker oppgis

Lederne for regjeringspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF har siden starten av juni samtalt om lettelser i bilistenes bompengeutgifter. Prosessen ble utløst av et bompengeopprør i Frp. Samtalene er ikke i mål, men under Arendalsuka kom det signaler om at de går mot slutten.

Fredag ble det kjent at Frp har innkalt til ekstraordinært landsstyremøte søndag for å diskutere bompengesaken.

Aps miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide sier selve skrekkscenarioet er at regjeringen gir opp bymiljøpakkene, selv om han ikke tror det blir utfallet.

– Det er min angst at det forvitrer, sier Eide, og peker på balansen mellom inntekt og en fornuftig utgift i form av bompenger.

– I verste fall får vi dårligere kollektivtilbud, mindre satsing på sykkel og gange, mer biler tilbake i sentrum, dårligere luft igjen og økte klimautslipp, sier han til NTB.

Les også: «Byene betaler – bompengetrollet sprakk»

«Forurensing, kø, kaos»

Flere bymiljøpakker er allerede satt i spill eller stanset som følge av lokal bompengemotstand. MDGs byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg, deler Eides uro.

– Jeg er bekymret for at de vil komme fram til en enighet som i praksis vil ta penger fra kollektivtransporten i Oslo og slippe bilene løs i byen, sier hun til NTB.

I Oslo skryter det rødgrønne byrådet av at de har kuttet utslippene i byen med 16 prosent siden 2015.

– Vi frykter regjeringen vil ta norske byer mange år tilbake, til en tid med helseskadelig forurensning, kø og kaos, sier SVs miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

– Hvis Frp skal få viljen sin, må de gjøre det lettere å kjøre bil inn i store byer som Oslo, Bergen og Trondheim. Flere biler gir mer helseskadelig forurensning, sier Haltbrekken til NTB.

Les også: (+) Han skulle vært avlivet av Siv Jensen, men det er fortsatt ganske mye liv igjen i Trym Aafløy

Lekkasjer

Til Venstres misnøye lekket flere punkter fra forhandlingene ut i Aftenposten sist uke.

Ifølge avisen er de mest sentrale punktene i forhandlingene nye bevilgninger til nedbetaling av bompengegjeld, økt kollektivsatsing, kutt i kommunal ekstravaganse og økt statlig andel av finansieringen av byvekstavtaler.

Det jobbes også for å strippe alle prosjekter for tegn på luksus, samt å gi bompengeutgiftene en bedre sosial profil ved å skjerme småbarnsfamilier og innføre skattefradrag for bompengeutgifter.

Frps krav i forkant av forhandlingene var å stoppe nye bypakker, endre nullvekstmålet, slette bompengegjeld, kutte kostnader i eksisterende bypakker, stille strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter når staten bidrar med penger til byområdene, og si nei til veiprising.

Staten tar i år inn omkring 13 milliarder kroner i bompenger. Hvor stort beløpet blir neste år, må regjeringspartiene bli enige om på budsjettkonferansen 28.–29. august.