Nyheter

Jobbet i dagligvarebutikk og valgte å svindle Nav

Mannen fylte ut meldekort der han opplyste at han ikke jobbet. Det var ikke tilfelle.

###

Nå er en den 27 år gamle mannen fra Stavanger dømt for trygdebedrageri i Stavanger tingrett.

27-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten.

Ifølge tiltalen jobbet han i en dagligvarebutikk i Stavanger i perioden fra 2. mai til 22. oktober 2016.

På meldekortene han sendte til Nav opplyste han at han ikke hadde vært i arbeid i denne perioden.

Dette til tross for at han faktisk hadde arbeidet 555 timer i butikken og fikk dermed utbetalt 138.508 kroner som han ikke hadde krav på.

LES OGSÅ: – Dro til utlandet og valgte å svindle Nav for dagpenger

Retten kom til at beløpets størrelse tilsier at bedrageriet er grovt og at hovedregelen er at det skal dømmes ubetinget fengsel dersom beløpet overstiger folketrygdens grunnbeløp.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på 27-åringens uforbeholdne tilståelse.

Retten kom også til at saken hadde hatt lang liggetid hos politiet som 27-åringen ikke kunne lastes for.

Dermed kom Stavanger tingrett til at han skulle dømmes til fengsel i 30 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

LES OGSÅ: – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav

LES OGSÅ: Blakk kokk valgte å svindle Nav