Nyheter

Nå må skolene innføre ordenskarakteren igjen

17 skoler i Rogaland har fått nei fra Utdanningsdirektoratet til å forlenge forsøket hvor de dropper karakterene i orden og oppførsel.

Bilde 1 av 2

– Jeg skulle helst sett at utfallet ble et annet, men jeg har en forventning om at departementet vil gjøre forsøket permanent på sikt, sier Eiliv Fougner Janssen, rektor ved Bergeland videregående skole i Stavanger.

Som første skole i landet fikk de i 2014 Utdanningsdirektoratets tillatelse til et forsøk hvor de dropper karakterene i orden og oppførsel. I stedet for å straffe elevene med anmerkning for å komme for seint til skoletimen, legger skolen vekt på veiledningstimer med god dialog og gode tilbakemeldinger.

Hensikten med forsøket er å finne ut om ordningen «kan bidra til et bedre arbeid i skolene knyttet til elevenes sosiale læring og utvikling».

Siden er prosjektet blitt utvidet til å gjelde seks skoler i Rogaland, og i mars kunne RA melde at til sammen 17 videregående skoler i samme fylke søker om å få være med i en ny forsøksperiode, fra høsten 2019 til 2022.

Men fra Utdanningsdirektoratet (Udir) får de nå nei. Det går fram av et avslagsbrev som ble sendt til skoleeier Rogaland fylkeskommune forrige uke.

LES OGSÅ: 17 skoler i Rogaland søker om å droppe ordenskarakteren (RA+)

– Nok grunnlag

– Bakgrunnen for vårt avslag er at vi mener vi har nok grunnlag for å kunne vurdere om vi skal foreslå endringer i den ordinære vurderingsordningen for orden og oppførsel, sier avdelingsdirektør Hilde Austad i Udir, til RA.

I tillegg til forsøket i Rogaland har også Molde videregående skole gjennomført et forsøk uten karakter i orden og oppførsel. Også dette vil være en del av vurderingsgrunnlaget til Udir, opplyser hun.

Randi Hummervoll, seksjonssjef ved Opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune, sier til RA at hun synes det er trist prøveprosjektet ikke får fortsette. I søknaden for skolene har hun påpekt at det tar tid å bygge kultur og holdninger for å droppe ordenskarakteren.

«Dersom forsøket utvides vil det dessuten være nyttig at utvalget av skolene som deltar blir bredere og mer variert, ved at flere skoler med flere forskjellige utdanningsprogram deltar i forsøket».

LES OGSÅ: Leder av Stortingets utdanningskomité skeptisk til skroting av ordenskarakteren (RA+)

– Har sett atferdsendring

Rektor ved Bergeland videregående skole har tidligere uttalt til RA at skolen har høstet svært gode erfaringer med prosjektet.

– Vi har ikke sett at en signifikant endring av elevenes atferd, men det viktigste er at relasjonen mellom lærer og elev er blitt målbart bedre. Det viser elevundersøkelsene våre, gjentar Fougner Janssen.

Han mener det er på høy tid å skrote ordenskarakterene for godt.

– Disse karakterene er en anakronisme som ikke noe i 2019 å gjøre. Som skole er vårt oppdrag å lære elevene sosial handlingskompetanse. Det står i den nye overordnede delen til kunnskapsløftet. Faktisk framheves det som like viktig som kompetanse i fagene Jeg mener orden og oppførsel skal læres, ikke straffes, sier han.

LES OGSÅ: Undersøkelse: Elever skeptiske til å droppe karakterer i orden og oppførsel (RA+)

Elevene positive

Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger har siden prosjektstart vært involvert i forsøket og utarbeidet
i 2017 en rapport som viser at elevene  er nesten entydig positive til endringen. Blant lærerne var inntrykket noe mer blandet.

Læringsmiljøsenteret skal også lage en sluttrapport for forsøket. Den skal være klar 1. september. Udir kan derfor ikke si noe om eventuelle forskriftsendringer nå, opplyser avdelingsdirektør Hilde Austad.

I perioden 2017–2019 har disse videregående skolene i Rogaland droppet ordenskarakteren: Bergeland, Haugaland, Godalen, Kopervik, Strand og Vardafjell.

FAKTA:
Rogaland fylkeskommune har siden 2014 hatt forsøk med ikke å gi halvårsvurdering med karakter i orden og oppførsel.

Forsøket har over tid blitt utvidet fra å gjelde halvårsvurdering ved én skole til i alt seks skoler.

Forsøksperioden utløp våren 2019.

Rogaland fylkeskommune søkte i mai Utdanningsdirektoratet (Udir) om en utvidelse og forlengelse av prosjektet.
17 av 25 fylkeskommunale videregående skoler i Rogaland ønsker å delta i forsøket fra og med høsten 2019 og ut skoleåret 2020.

Disse er: Bergeland, Godalen, Haugaland, Hetland, Jåttå, Karmsund, Kopervik, Møllehagen, Sauda, Sola, Skeisvang (ønsker oppstart høsten 2020), Stavanger katedralskole, Strand, St. Svithun, Vardafjell og Vågen.

Forsøksskolene ønsker å finne ut om det å ta bort karakterene i orden og oppførsel kan bidra til et bedre arbeid i skolene knyttet til elevenes sosiale læring og utvikling.

Forrige uke ga Udir dem avslag på søknaden.
Kunnskapsdepartementet støtter direktoratets vurdering i saken, og er enig i at søknaden bør bli avslått.

Kilde: Rogaland fylkeskommune og Utdanningsdirektoratet

Nyeste fra Dagsavisen.no: