Nyheter

Innsatte laget vin i fengselet

Drakk hjemmelaget vin og truet fengselsbetjenter

Hendelsen fant sted i Åna fengsel der en 32 år gammel mann soner en dom på syv års fengsel. Ifølge dommen fra Jæren tingrett drakk 32-åringen sammen med noen venner hjemmelaget vin i Åna fengsel den 26. august 2017.

Fengselsleder Leif Magne Viste bekrefter overfor RA at vinen ble laget i fengselet.

– Når det er sagt var det ikke akkurat det vi forbinder med vin som ble laget. Dette var mer sats. Sånn kan skje fra tid til annen, men ikke ofte. Det var mer av det før – og vi har jevnlige kontroller, sier Viste til RA.

Som en følge av drikkingen ble 32-åringen beruset og gikk la seg. Fengselsbetjentene oppdaget at han hadde drukket alkohol og tok utåndingsprøve på ham.

LES OGSÅ: – Ti menn tok hevn – mishandlet medlemmer av MC-klubb

Fra åpen til lukket avdeling

På grunn av beruselsesnivået besluttet de at 32-åringen skulle overføres fra åpen til lukket avdeling.

Da de ville visitere ham motsatte han seg dette og sa at han ville slå dem dersom de rørte ham. Da besluttet fengselsbetjentene at han skulle flyttes til en sikkerhetscelle der han ble lagt i bakken og påført håndjern.

32-åringen sa da at han skulle kjøpe en M16, at han skulle gi fengselsbetjentene nakkeskudd og at de aldri skulle føle seg trygge samtidig som laget skytelyder med munnen.

LES OGSÅ: Filmet speedometeret mens de kjørte i 178 kilometer i timen

«Ikke gøy»

Jæren tingrett kom til at han ved trusler skal ha påvirket en offentlig tjenestemann til å unnlate en tjenestehandling.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på 32-åringen soner en syv år lang dom for voldtekt og legemsfornærmelse.

Den ene fengselsbetjenten ga i retten uttrykk for at han ikke ble skremt av truslene, men at det «ikke var gøy» å få en slik beskjed fra en person som soner en lengre voldsdom.

Ifølge den andre fengselsbetjenten føler han fortsatt en uro når han ser 32-åringen, og han kjenner på tanker om at 32-åringen skal realisere truslene.

Jæren tingrett la noe vekt på at saken hadde hatt lang liggetid og kom til at 32-åringen skulle dømmes til 15 dagers ubetinget fengsel.

LES OGSÅ: Skulle frakte lik – det gikk ikke som planlagt