Nyheter

– Pasient innlagt på sykehus - mangel på medisin kan ha vært en medvirkende årsak

7000 pasienter kan være berørt av manglende medisin i multidoseruller. Legemiddelverket etterlyser bedre rutiner for å forhindre at pasienter blir skadelidende.

Oslo 20110829. Intervju med Steinar Madsen i Legemiddelverket, om kostbare medikamenter i helsesektoren..
Foto: Berit Roald / Scanpix

I kjølevannet av RAs avsløringer om manglede legemidler i ferdigpakkede medisiner har det kommet tre nye henvendelser til Statens legemiddelverk.

Vi har fått en melding om en pasient som ble innlagt på sykehus i Møre og Romsdal, hvor legen mener mangel på medisin kan ha vært en medvirkende årsak, sier medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen til RA.

Sunmørsposten skriver (bak mur) at medisinmangelen har ført til en alvorlig situasjon i Ørskog, der det er livstruende for en pasient. Madsen kan ikke bekrefte om det er denne episoden det dreier seg om.

– Jeg får mine opplysninger fra sykehuset, sier Madsen.

LES OGSÅ: Høyres helsepolitiske talsmann om feilleveransene: – En skandale

Har varslet kommunene

Legemiddelverket mener det nå haster for Norsk Medisinaldepot (NMD) å gå på plass bedre rutiner.

NMD må fortest mulig få til en ordning der legene varsles i tide om manglende legemidler. Via helsesjefen i Stavanger sendes det i dag et brev til alle de 72 kommunene med råd.

Rådene går ut på at helsepersonell må ta grundige sjekker av multidoseruller, og at de skal være spesielt oppmerksomme dersom de er merket med «leveringsvansker». Dersom dette er tilfellet, må lege varsles for å finne alternativ behandling.

LES OGSÅ: – Pasientene må fortsette å ta medisinen sin

– Vi frykter at pasienter kan bli skadelidende

Legemiddelverket oppfordrer leger og annet helsepersonell til å melde alle feil og mangler til Vitusapotek, det er apoteket som pakker legemidlene. Legemiddelverket påpeker også at alle avviksmeldinger skal registreres.

Vi har i tillegg til brevet vi fikk fra helsesjefen i Stavanger sist helg uke fått flere henvendelser direkte fra leger denne uken om ulike feil som er oppdaget. Det har dreiet seg om for høye eller for lave doser, feil legemiddel, uteblitte legemidler eller manglende kundestøtte, sier Madsen.

Legemiddelverket har nå varslet tilsyn hos NMD på bakgrunn av problemene som har blitt avslørt den siste uken.

Vi forventer at NMD gjør det de kan for å bedre rutinene og minske antallet feil. Det er ugreit slik situasjonen er nå. Vi frykter at pasienter kan bli skadelidende, sier Madsen.

LES OGSÅ: Alvorlige feil oppdaget i apotekleveranser – flere kommuner kan være berørt