Nyheter

Opptil 7000 pasienter rammet av feil i medisinpakker

Norsk Medisinaldepot (NMD) har nå lagt fakta på bordet: Det har manglet medisin i ferdigdoserte tablettpakker til 7000 pasienter i flere kommuner, ifølge Legemiddelverket.

Oslo  20190305.
Fra.v Mona Wensaas Kinn (Legemiddelinspekt¯r)
Steinar Madsen (medisinsk fagdirekt¯r) og Sigurd Hortemo  (overlege og medisinsk rÂdgiver) alle jobber i Statens legemiddelverk. Desitter i m¯te med Norsk Medisinaldepot som ikke ville vÊre med p bilde.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er viktig å understreke at det ikke har vært  oppdaget gale medisiner i de ferdigdoserte tablettpakkene fra NMD, men det har manglet medisiner i dem, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk til RA like etter møtet.

NMD eier apotekkjeden Vitus, og er etter en anbudsrunde leverandør av multidoseruller til 72 kommuner. I flere av disse rullene har leger det vært medisiner som har manglet helt – uten at legene har fått beskjed, ifølge tilbakemeldinger helsesjefen i Stavanger, Tord A. Haaland, har fått fra fastleger og sykehjemsleger i kommunen, skrev RA mandag.  Han har også fått opplyst at det også er funnet feildoseringer. Multidoseruller brukes ofte av pleietrengende i sykehjem og i hjemmesykepleien.

Steinar Madsen i Legemiddelverket forteller at multidoserullene fra NMD har vært merket med mangelen.

–  Men usikkerheten ligger i om beskjeden har nådd legen til pasientene. At informasjonen når fram er viktig slik at legen kan finne alternativ medisin til dem, sier han.

NMD vil kontakte legene som er ansvarlig for forskrivningen av medisinen for å gjøre dem oppmerksomme på situasjonen, noe Legemiddelverket støtter.

I første omgang dreier dette seg om leger med pasienter som går på medisiner som Legemiddeltilsynet anser som viktigst, vanndrivende Burinex og hjertemedisinen Isoptin.

7000 pasienter 

Til sammen er det trolig 7.000 pasienter som er berørt av feilen, ifølge Madsen.  Legemiddelmangelen, som er et nasjonalt problem, er årsaken til at medisin har manglet. 
 
– Samtidig vil dette også stille økte krav til informasjon og kontakt fra leverandør til helsevesenet, legene og apotekene, sier han.

NMD har vært utsatt for hard kritikk etter at RA mandag morgen kunne melde at fastleger i Stavanger, Trondheim og Kristiansand har oppdaget alvorlige feil i multidoseruller. Samme dag ble NMD kalt inn til hastemøte hos Legemiddelverket, som har gitt saken høyeste prioritet. 
 
Under det første møtet med Legemiddelverket mandag  ble det bestemt at Legemiddelverket vil ha en mest mulig fullstendig oversikt over hva som har gått galt, hvor mange pasienter som har blitt berørt, og hva man vil gjøre for å unngå at noe sånt kan skje igjen, uttalte Madsen til RA mandag ettermiddag.

Oversikten måtte NMD levere til Legemiddelverket allerede samme kveld. 
 
Det er denne oversikten som er utgangspunktet for at Legemiddelverket mener at det har vært flere tusen tilfeller hvor pasienter har fått multidoseruller fra NMD hvor medisiner har manglet. 
 
– Trolig er de fleste av de 72 kommunene berørt av leveranser med manglende medisiner, sier Madsen.

Avviksmeldinger 

NMD har opplyst at i tillegg til deres egen registering av medisinmangel i multidoserullene, har de også mottatt 728 avviksmeldinger av ulike grunner fra helsevesenet.

Madsen sier at NMD i framtiden vil legge stor vekt på informasjon og kontakt med leger og kommuner slik at de forsikrer seg om at informasjon om medisin kommer fram.
 
– De vil også markere multidoserullene tydeligere med hvilke medisiner som mangler og at lege må kontaktes. 
 
Madsen opplyser at pasienter ikke trenger å være bekymret for at de har fått gale medisiner, og ingen pasienter må la være å ta medisiner.

– Det er ikke noe galt med medisinene, men det er altså medisiner som har manglet, sier han.

NMD har erkjent at leveransen av multidoseruller de første to driftsmånedene fra januar i år ikke har vært på et  tilfresstillende nivå og at det har «oppstått enkelte overføringsfeil fra tidligere leverandør til oss» etter at  kontrakten ble overtatt i januar, uttalte strategidirektør Miriam Skåland til RA mandag.

Alle feil har blitt rettet så snart de er oppdaget, ifølge henne, og NMD har beklaget hendelsene.

Etter tirsdagens møte sier Skåland til RA at NMD tar pasientsikkerhet «på aller største alvor».

– Vi er et selskap som er kjent for å vektlegge kvalitet. Sammen med kommunene har vi full oppmerksomhet på legemiddelmangelen i Norge. Når det oppstår en mangelsituasjon som dette må vi få ut informasjon til leger og institusjoner slik at de forskriver et alternativ til pasienter.

At NMD har sviktet i dette leddet etter at de overtok kontraktene i januar skyldes omfanget av legemiddelmangelen, forklarer hun.

– De to siste månedene har omfanget eskalert. Antall leger som må kontaktes er derfor et omfattende stykke arbeid. Vi setter nå på alt vi har av folk for håndtere dette. På lengre sikt må vi få på plass gode ordninger for å håndtere denne type ekstraordinære situasjoner. Her jobber vi sammen med kommunene og Legemiddelverket, sier Skåland. 

Hun sier at det er viktig for NMD å poengtere at det er 7000 pasienter som potensielt kan treffes av legemiddelmangel i multidoserullene pakket av NMD.

Helsepolitisk talsperson Sveinung Stensland i Høyre uttalte til RA mandag at han synes saken er «en skam og en skandale». Etter møtet mellom NMD og Legemiddelverket tirsdag tyr han til enda hardere skyts:

– Dersom opplysningene fra legemiddelverket stemmer, er dette den største legemiddelskandalen vi har hatt, skriver Stensland i en e-post til VG.

LES OGSÅ LEDER: –  Rutinene for multidoserullene må komme på plass, samtidig som det er verdt å se nærmere på systemkritikken