Nyheter

Alvorlige feil oppdaget i apotekleveranser – flere kommuner kan være berørt

Fastleger i Stavanger har oppdaget flere alvorlige feil i pakker med ferdigdoserte tabletter til pleietrengende i kommunen. Helsesjefen i Stavanger vurderer nå sanksjoner mot kommunens nye apotekleverandør.

Tord A. Haaland, helsesjef i Stavanger kommune har fått en rekke avviksmeldinger fra leger i kommunen som rapporterer om alvorlige feil ved såkalte multidoseruller. Multidose er maskinell pakking av legemidler i poser til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta legemidlene sine.