Nyheter

Vil låne ut ski, telt og verktøy fra bibliotekene

Stavanger SV vil slå et hammerslag for miljøet og gi alle tilgang på verktøy, ski og telt lånt fra biblioteket.

Stavanger SVs programkomité har forslaget for  2019-valget klart. En kommunal utlånsordning for verktøy og utstyr er en prioritert oppgave.

– Bibliotekene er veldig viktige fellesarenaer. Vi vil utvide utlån av litteratur og annen kultur og utvide til å låne ut redskaper og turutstyr, sier Eirik Faret Sakariassen, leder i programkomiteen.

– Redusert forbruk

Ski, telt, hageutstyr, driller og annet utstyr er aktuelle utlånsobjekter, ting som brukes relativt sjelden og gjerne opptar mye plass.

– Målet er å redusere forbruket, å kunne låne i stedet for å eie. Det er bedre at 1000 personer bytter på for eksempel 10 driller fra biblioteket enn at 1000 mann kjøper hver sin drill. Det vil være god delingsøkonomi. Forbruket må ned skal vi redde kloden vår, sier Sakariassen.

Ingrid Kristine Aspli i programkomiteen peker på at en slik låneordning også gjør det lettere for de med minst å rutte med.

– Like muligheter

– Det vil gi familier muligheter for store naturopplevelser ved at de eksempelvis kan låne et skikkelig telt og dra på tur. Det handler om å gi alle muligheter til opplevelser, sier Aspli.

Full barnetrygd også for sosialhjelpsmottakere, styrket barnevern, flere ansatte i skole, barnehager og sykehjem er også prioriterte oppgaver.

– Kamp mot ulikhet og fattigdom handler om å ruste opp de kommunale tjenestene som når alle. Høyere grunnbemanning fører også til lavere sykefravær og mindre vikarbruk, sykefravær og vikarer koster også mye penger, sier Aspli.

SV vil også tilby sunn mat til barneskoleelever.

– Vi har et ansvar for å legge til rette for læring. God mat og fysisk aktivitet er noe vi fra forskning vet fremmer læring, i tillegg til gode voksenrelasjoner for barna. Da trenger vi flere lærere, sier Aspli.

Finansieres med eiendomsskatt

SV vil øke eiendomsskatten for å betale eldreomsorg og skole.

– For vanlige folk vil vår økte eiendomsskatt utgjøre rundt en hundrelapp i måneden. Det er fradrag som skjermer de med de minste boligene, og eiendomsskatt er sosialt, de med dyrest bolig betaler mest, sier Faret Sakariassen.

Partiet vil også legge ned Greater Stavanger og kutte pengebruk i Forum-området.

– Bare i 2018-budsjettet brukes over 30 millioner kroner til Stavanger Forum, dobbelt så mye som kuttene i eldreomsorgen. Konferansedrift er ikke en kommunal kjerneoppgave, og vi tar avstand fra og synes det er underlig at Høyre og Frp holder fast på en Sovjet-linje om at konferansedrift skal være en kommunal oppgave, sier Sakariassen.

SV har programfestet ett nytt sykehjem i fireårsperioden.

Nyeste fra Dagsavisen.no: