Nyheter

Sterkeste august i boligmarkedet på fem år

Prispilene peker oppover i Stavanger.

Boligprisene i Stavanger steg med 2,2 prosent i august måned. Det kommer frem i fersk boligprisstatistikk fra Eiendom Norge.

– Det er en sterkere utvikling enn gjennomsnittet av de siste fem årene på 1,0 prosent, skriver Eiendom Norge i en pressemelding.

Sterk utvikling

Det er en sterkere utvikling sammenliknet med Bergen (-0,9 prosent), Oslo (-0,6 prosent) og Trondheim (+1,8 prosent).

I Stavanger har boligprisene nå økt med 0,6 prosent de siste 12 månedene. Det er svakere enn i Oslo (+3,4 prosent), men det er sterkere enn i Bergen (-0,5 prosent) og i Trondheim (-0,1 prosent).

Høyere omsetning

Det har i august blitt solgt 427 boliger i Stavanger, noe som er 18,9 prosent flere enn samme måned i 2017. Hittil i år har det blitt solgt 2898 boliger i Stavanger, noe som er 6,1 prosent flere enn tilsvarende periode i 2017.

Det har i august blitt lagt ut 649 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 6,2 prosent flere enn i  tilsvarende måned i 2017. Hittil i år er det lagt ut 3526 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 3,0 prosent flere enn tilsvarende periode i 2017.

96 dager

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 96 dager. Det er tregere enn i resten av landet, som hadde 47 dager i gjennomsnitt.

Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster nå kroner 3.212.500 kroner.

Landsbasis

På landsbasis steg boligprisene nominelt med 0,8 prosent i august 2018. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,1 prosent, ifølge Eiendom Norge.

Boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn de var for ett år siden.

– I august var det en moderat boligprisutvikling både nasjonalt og i de store byene. Prisutviklingen for landet under ett er svakere enn hva som har vært normalt i august de siste ti årene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

– Men det høye transaksjonsvolumet i kombinasjon med et stort utbud av bruktboliger over store deler av landet, vitner om et sunt marked i god balanse, fortsetter han.

I august ble det solgt 9.453 boliger i Norge, noe som er 8,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017, og ny rekord for august.

– Det er solgt betydelig flere boliger i august 2018 sammenlignet med i august 2017, og akkumulert for landet under ett har det aldri vært solgt så mange boliger ved utgangen av august som i år, sier Dreyer.