Nyheter

Butikk gikk konkurs – ansatte fikk ikke lønn

Mandag gikk en butikk konkurs.

Butikken Søravind har holdt til i Breigata i Stavanger. Foto: Tore Bruland

Det var en tidligere ansatt som begjærte firmaet David-Larsen Varehandel AS konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 9300 kroner i utestående lønn med tillegg av feriepenger og renter.

David-Larsen Varehandel AS har drevet butikken Søravind som først til i Klubbgata før den flyttet til Breigata i Stavanger.

Butikken har blant annet solgt såper og diverse parfymeprodukter.

RA har tidligere skrevet at flere ansatte på stedet ikke har fått lønn av arbeidsgiveren.

LES OGSÅ: Treningssenter gikk konkurs

Ingen fra David-Larsen Varehandel AS møtte i mandagens rettsmøte og det forelå ingen opplysninger og gyldig forfall.

I tillegg møte eieren av lokalene der Søravind har holdt til.

Han opplyste at han hadde et krav på 75.000 kroner i skyldig husleie overfor David-Larsen Varehandel AS og støttet begjæringen om konkurs.

Han reiste også spørsmål o hva han skulle gjøre med diverse eiendeler som saksøkte hadde igjen i lokalene, utover de varer som saksøkte allerede hadde fjernet.

Stavanger tingrett kom til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten kom også til at betalingsproblemene er midlertidige og viste blant til at det foreligger flere krav mot skyldneren, blant annet husleie.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede. Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer.

LES OGSÅ: Byggefirma konkurs med milliongjeld