Nyheter

Frykt for at nye krav fører til massenedlegging av små barnehager

En av fire små barnehager står i fare for å bli lagt ned når nye bemanningskrav innføres til høsten. Mangfoldet trues, mener Private barnehagers landsforening.

En av fire små barnehager mener det ikke er grunnlag for videre drift på grunn av nye krav til bemanningen i barnehagene, viser en ny undersøkelse som er gjennomført av Private Barnehagers Landsforbund (PLB).

I undersøkelsen fra PBL har 768 barnehager svart på spørsmål om konsekvensene av en vedtatt skjerpet pedagognorm og en antatt ny bemanningsnorm.

– Undersøkelsen viser at det er fullstendig uansvarlig av Stortinget å innføre ny bemanningsnorm uten at konsekvensene er utredet og uten at tilstrekkelig og forutsigbar finansiering er kommet på plass. Per i dag er dette helt uavklart, både for kommunene og de private barnehagene, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL til NTB.

Flere voksne og flere pedagoger

Den skjerpede pedagognormen er vedtatt og trer i kraft 1. august. Den innebærer at det skal være minst én pedagogisk leder per sju barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

I dag er minstekravet én pedagogisk leder per 7 til 9 barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 til 18 barn over tre år.

– Det er ventet at regjeringen omtrent fra samme tidspunkt vil innføre en helt ny norm for grunnbemanning i barnehagen, sier Olsen.

I regjeringserklæringen har regjeringen lovet en bemanningsnorm for å øke voksentetthet i norske barnehager. Normen innebærer at det skal være maksimalt tre barn under tre år per voksen og maksimalt seks barn over tre år per voksen, har tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen uttalt. I dag er det ingen nasjonal norm for hvor mange ansatte det skal være i norske barnehager.

Redd for mangfold

Undersøkelsen viser at situasjonen er aller mest krevende for de små barnehagene som ikke er en del av et konsern: 12 prosent av de enkeltstående barnehagene mener det ikke er grunnlag for videre drift, mot 8 prosent av barnehagene som er del av et barnehagekonsern.

Hele 25 prosent av barnehagene med mindre enn fem årsverk mener det ikke vil være grunnlag for videre drift, og 44 prosent i denne gruppen svarer at de ikke vet om det er grunnlag for videre drift.

Bare 7 prosent av barnehagene med mer enn 20 årsverk sier det samme.

– Vi visste at situasjonen er krevende for mange av de minste barnehagene. Men svarene i undersøkelsen tyder på at endringene kan få enda større og mer alvorlige konsekvenser enn tidligere antatt hvis det ikke kommer finansieringsordninger på plass, sier Olsen.

Han frykter for mangfoldet i barnehagesektoren og mener kravene vil ramme mange små barnehager, som gårdsbarnehager, idrettsbarnehager og natur- og kultur-barnehager.

Mer fra Dagsavisen