Nyheter

EU-domstolen: Uber er et transportselskap

EU-domstolen konkluderer med at Uber må anses som en transporttjeneste. Det er opp til medlemslandene selv å avgjøre hvordan denne skal reguleres.

Domstolen framholder at den tjenesten Uber tilbyr, ikke bare er en formidlingstjeneste.

Tvert imot utgjør appen en integrert del av en helhetlig transporttjeneste. Dermed er ikke Uber å anse som en digital tjeneste, men som en tjeneste på transportområdet.

Konsekvensen er at reglene i EUs direktiv om elektronisk handel ikke er relevante for Uber. Det er opp til medlemslandene å avgjøre hvordan Uber skal reguleres som transportselskap.