Nyheter

Statoil vil bruke 49 mrd. kroner på Johan Castberg

Halverte investeringskostnader gjør det enorme Johan Castberg-feltet i Barentshavet lønnsomt selv med en oljepris på 35 dollar fatet, ifølge Statoil.

Av Mats Rønning, NTB

– Dette er en merkedag for landet og for videreutviklingen av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Senere i dag mottar han fra Statoil og lisenspartnerne Eni og Petoro planen for utbygging og drift av oljefeltet.

Planlagt oppstart er 2022, og investeringskostnadene beregnes til 49 milliarder kroner. Mellom 450 og 650 millioner fat oljeekvivalenter forventes å kunne utvinnes. Det gjør Castberg til det største olje- og gassprosjektet i verden som er besluttet utbygd i år.

Utfordringer

Konserndirektør Margareth Øvrum i Statoil sier prosjektet vil bidra til å utvikle nordområdene og skape betydelige verdier og ringvirkninger.

Men hun legger ikke skjul på at det har vært utfordringer underveis.

– Prosjektet var ikke mulig å realisere på grunn av høye investeringskostnader på over 100 milliarder kroner og var kun lønnsomt med oljepriser over 80 dollar fatet. Vi har jobbet hardt sammen med leverandører og partnere, endret konsept og tenkt nye løsninger for å kunne realisere utbyggingen, sier hun.

Ifølge Øvrum vil feltet nå være lønnsomt selv med oljepriser i underkant av 35 dollar fatet.

– Utbyggingen vil skape betydelig aktivitet og mange lønnsomme arbeidsplasser i næringen, både i utbyggingsfasen og når feltet er i drift, sier Søviknes.

Base i Hammerfest

Driften av Johan Castberg skal ivaretas med forsynings- og helikopterbase i Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad.

Feltet vil produsere i over 30 år. Det anslås at investeringene ved å drifte feltet er på rundt 1,15 milliarder kroner årlig. Direkte og indirekte vil investeringen i driftsfasen utløse rundt 1700 årsverk nasjonalt, hvorav 500 i Nord-Norge, ifølge anslag Agenda Kaupang har gjort for Statoil.

Samlet nasjonal sysselsetting i utbyggingsfasen er anslått til i underkant av 47.000 årsverk. I underkant av 1800 av disse vil komme i Nord-Norge.

De samlede inntektene fratrukket kostnadene på Castberg er i konsekvensutredningen anslått til 188 milliarder kroner, hvorav rundt 138 milliarder kroner tilfaller staten i skatter.

Kontrakter til fire milliarder

Aker Solutions har vunnet kontrakter til den store Statoil-utbyggingen på Johan Castberg-feltet til en verdi av rundt fire milliarder kroner.

Oljeserviceselskapet, som har vært involvert i Castberg-planleggingen fra begynnelsen, skal levere produksjonssystemet for subsea til Statoil på Johan Castberg-feltet samt designe toppsiden av den flytende produksjonsenheten (FPSO).

Denne produksjonsenheten kommer til å bli den største som noen gang er laget i Offshore-Norge.

Ifølge Aker Solutions begynner arbeidet på leveransen allerede denne måneden. Avdelinger i både Norge, Storbritannia, India, Malyasia og Brasil vil delta i arbeidet, og de første leveransene skal etter planen skje i løpet av andre kvartal 2019, mens sluttleveransene skal gjøres innen første halvdel av 2023.

– Vår tidlige involvering og tette samarbeid med Statoil har hjulpet til med å halvere utviklingskostnadene, og gjort det mulig å få dette strategisk viktige prosjektet i havn, sier administrerende direktør i Aker Solutions, Luis Araujo, i en pressemelding fra selskapet.

Fakta om Johan Castberg-feltet:

Statoil og lisenspartnerne har levert plan for utbygging og drift av oljefeltet Johan Castberg i Barentshavet, rundt 240 kilometer nordvest for Hammerfest.

Utbyggingsløsningen er en flytende produksjons- og lagerenhet tilknyttet et havbunnsanlegg. Totale investeringer er anslått til i underkant 50 milliarder kroner.

Forventede utvinnbare ressurser er anslått til 450–650 millioner fat oljeekvivalenter.

Produksjonsstart er ventet i slutten av 2022. Feltet har en forventet levetid på 30 år.

Rettighetshavere er Statoil Petroleum AS (operatør, 50 prosent), Eni Norge AS (30 prosent), Petoro AS (20 prosent).

Olje- og energidepartementet vil behandle utbyggingsplanen med sikte på framleggelse for Stortinget våren 2018.

Nyeste fra Dagsavisen.no: