Nyheter

Syv av ti unge mener ungdom flest drikker mer enn foreldrene tror

Syv av ti unge mener ungdom flest drikker mer enn foreldrene tror, viser en undersøkelse. Fire av ti sier de vet om foreldre som gir alkohol til mindreårige.

Undersøkelsen er utført av Opinion på oppdrag fra rusorganisasjonen Actis.

– Foreldrene er de viktigste forebyggerne og førstelinjeforsvaret mot rusproblemer hos unge. For å beskytte ungdom mot dårlige eller farlige hendelser trenger vi foreldre som følger med, som kjenner vennemiljøet og som er edru på lørdagskvelden og klar til å hente på fest eller ta en prat når tenåringen kommer hjem, sier generalsekretær i Actis, Mina Gerhardsen.

Nær halvparten av ungdommene i undersøkelsen er også helt eller ganske enige i påstanden «ungdom drikker mer hvis de får alkohol av foreldrene».

– Myten om at man kan forebygge eller redusere unges alkoholkonsum ved å sende med dem alkohol, er nettopp det, en myte. Forskningen viser at unge som får med seg alkohol hjemmefra, drikker denne i tillegg til alkohol som de får tak i på annet vis, sier Gerhardsen.

1000 ungdommer mellom 15 og 20 år over hele landet har svart på undersøkelsen fra Opinion om spørsmål knyttet til alkohol. Funnene fra undersøkelsen er i tråd med internasjonal forskning som viser at aksept av alkoholforbruk fra foreldrenes side fører til høyere forbruk blant ungdom.