Nyheter

Vant kampen mot mobilmast på Stokka

Mobilselskapet Telia ønsket å bygge en 31 meter høy mobilmast ved Litle Stokkavatn. Beboerne, med Jostein Ravndal i spissen, tok opp kampen – og vant.

Bilde 1 av 2

Telia opplyser torsdag 22. juni at de har trukket søknaden om å bygge en 31 meter høy mobilmast på Stokka. Det får Jostein Ravndal til å trekke et lettelsens sukk.

– Jeg er veldig fornøyd med dette. Vi har en stille og rolig feiring her nå, sier en glad og lettet Ravndal på telefon til RA.

LES OGSÅ: Vil ikke ha monstermast på Stokka

Naboaksjon

I fjor omtalte RA Jostein Ravndal og Anna Fundingsland som gikk fra dør til dør på Stokka, for å opplyse naboene om den planlagte mobilmasten. 110 naboer signerte på protesten. Plasseringen og risikovurderingen var ankepunktene.

Mobilmasten ved Litle Stokkavatn skulle, ifølge Telia, føre til at dekningen og kapasiteten i nettet bedres betraktelig.

5. desember ble saken utsatt i kommunalstyret for byutvikling med ambisjoner om et dialogmøte med teleselskapet.

En tilsvarende søknad ble sendt inn i 2014, men ble da avvist på grunn av høyde og plassering i friområdet.

Pålegg fra klagenemnd

Som en del av arbeidet med saken ba Ravndal Telia om opplysninger om den samlede radiostrålingen fra masten. Telia ville ikke gi slike opplysninger, og Ravndal klaget saken inn for Klagenemnda for miljøinformasjon.

Klagenemnda ga Ravndal medhold. I vedtaket fra Klagenemnda for miljøinformasjon heter det: «Telia plikter innen 30 dager fra vedtaket er mottatt å oppfylle sin informasjonsplikt om RF-stråling fra den planlagte basestasjonen i Stavanger kommune».

Trekker byggesøknad

Torsdag ble det kjent at Telia trekker byggesøknaden. I et tilsvar til Klagenemnda for miljøinformasjon skriver Telia: «Basert på en samlet vurdering og analyse av Telia sin dekning og kapasitet ved Litle Stokkavatn, har vi nå konkludert med at det ikke vil bli aktuelt å bygge den planlagte masten. Telia vil derfor trekke tilbake byggesøknaden i Stavanger kommune.»

– Dette har tatt lang tid allerede, og vi ser at det vil fortsatt ta lang tid før masten eventuelt kan settes opp. Vi vurderer hele tiden hva som er nødvendig og vurderer det nå dit hen at vi klarer oss uten denne masten, sier eiendomssjef Siri Mykland Sjaastad i Telia til RA.

– Stråleverdier endres

– Dere trekker byggesøknaden etter at Klagenemnda for miljøinformasjon pålegger dere å oppfylle informasjonsplikten om RF-stråling?

– Det har ikke noe med saken å gjøre. At vi ikke gir ut detaljer om RF-strålingen, henger sammen med at dette er verdier som endres hele tiden når hastigheten i mobilnettet endres. Hadde vi opplyst verdiene i fjor høst, ville disse ha endret seg nå i vår. Vi bygger alltid i henhold til gjeldende regelverk og ligger langt under grenseverdiene som er satt for stråling, sier Mykland Sjaastad.

Nyeste fra Dagsavisen.no: