Nyheter

– Skolevalg påvirker om du klarer å fullføre

En ny rapport viser at det er store forskjeller på hvor mye de videregående skolene i Rogaland bidrar til at elevene fullfører og består.

NIFU har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet sett på hvor mye videregående skoler i hele landet bidrar til det elevene lærer.

Forskerne har også sett på hvor mye de ulike skolene bidrar til at elevene greier å fullføre og bestå utdanningen, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Rapporten viser at hvilken videregående skole du starter på påvirker om du klarer å fullføre utdanningen eller ikke. Noen skoler er mye flinkere til å få elevene gjennom enn andre. Hvilken skole du går på kan derfor være med på å avgjøre hvor gode muligheter du får senere i livet, uttaler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Store forskjeller

I Rogaland er det Lundeneset videregående skole og Akademiet Sandnes som har det høyeste snittet på bidraget til at elevene fullfører og består, ifølge rapporten.

– Samtidig viser rapporten at det er store forskjeller mellom skoler Rogaland i hvor mye de bidrar til at elevene kommer seg gjennom utdanningen og går ut med et vitnemål i hånden, sier kunnskapsministeren.

Nyeste fra Dagsavisen.no: