Nyheter

Venstre mener staten skal betale for Domkirken

Politikere i Stavanger har lenge ment at restaureringsarbeidet til Stavanger domkirke er for dyrt for kommunen. Iselin Nybø (V) fikk gjennom et forslag under Venstres landsmøte om statlig støtte til viktige kirkebygg.

– Mange kommuner har gamle kirker med stor historisk og kulturell verdi, men også store vedlikeholdskostnader. Du skal ha et ganske romslig budsjett for å kunne ta kostnadene alene, sier Iselin Nybø (V).

Venstres landsmøte gikk sist helg inn for hennes forslag om å programfeste at partiet skal vurdere statlig støtte til kirkebygg som «utgjør en viktig del av vår kulturarv».

– Stavanger har landets eldste stående domkirkebygg, men må betale for fuktskadene selv. Det er vanskelig for oss, men tenk da på utfordringene til kommuner med langt mindre budsjetter, sier hun.

Frem mot 900-årsjubileet til Stavanger domkirke skal middelalderkatedralen restaureres. Dette arbeidet vil ifølge kirkevergen koste minst 200 millioner kroner - en dyr regning for kommunen.

Også tema i KrF

– Ta vare på middelalderkirker er å ta vare på kulturen vår, sier varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe (KrF).

Hun peker også på vedlikeholdsutfordringer.

– Her er det også snakk om rehabilitering som krever spesialisert kunnskap og kompetanse. Disse byggene er en nasjonalarv. Da bør det være statens oppgave å ta vare på dem.

Tysdal Moe har selv ledet an i en tverrpolitisk komité med mål om å skaffe penger til restaureringsarbeidet. Under KrFs landsmøte i slutten av måneden vil dessuten partiet følge i Venstres fotspor og ta opp statsstøtte til kirkebygg.

– Det har blitt lagt fram et forslag om at staten skal være ansvarlig for vedlikehold av alle middelalderkirker, sier hun.

– Urimelig

Kirkeverge i Stavanger domkirke, Svein Inge Thorstvedt, stiller seg positiv til den politiske pågangen.

– Dette er en viktig sak for oss. Storsamfunnet og riksantikvarer i diverse byer har funnet ut at det er riktig å verne om middelalderkirkene, ettersom disse er kulturminner. Når disse da også er veldig kostnadskrevende, blir det urimelig å pålegge kommunen å bekoste det som kreves alene, sier han.

At lokale politikere som Nybø legger vekt på Stavanger domkirke, ser han også på som bra.

– Samtidig ser jeg jo det at det finnes mange kommuner som er i samme båt som oss. Vi må nå jobbe med å finne en ordning for særskilte verneverdige kirkebygg, sier han.

Ikke kontroversielt

Å sende regningen videre til staten er neppe et kontroversielt forslag blant lokale kommunepolitikere. Likvel mener Nybø det er forskjell mellom handling og ord.

– Vi har nå lagt Stavanger domkirke inn i statsbudsjettet vårt. At det står i programmet, er en garanti for at vi vil fortsette å arbeide for dette.

Hun mener de fleste kan være enige i at bygget er viktig.

– Uansett hva man mener om kirken som sådan, så er domkirken et viktig kulturminne i vår by.