Nyheter

Banket igjennom tidenes bompengefest

Stortinget sa torsdag enstemmig ja til Bypakke Nord-Jæren. 38 bomstasjoner skal stå klare i oktober neste år. Fram til 2033 skal privatbilister og nyttetrafikk bidra med 25 milliarder kroner.

Aftenbladet.no skriver at Stortinget i dag sa enstemmig ja til Bypakke Nord-Jæren.

Bypakken skal være finansieringskilde til samferdselsprosjekter på Nord-Jæren til en verdi av 30,4 milliarder kroner, som skal gi bedre hovedveinett, bedre kollektivtilbud og bedre forhold for de som går og sykler

For pengene får du blant annet:

  • Bred sykkelvei av høy standard mellom Stavanger, Forus og Sandnes (Sykkelstamvegen).

  • Egen vei for buss (Bussveien) fra Stavanger sentrum til Sandnes sentrum, med arm til Forus vest og Stavanger lufthavn, Sola.

  • Egen vei for lastebiler fra Sola til Risavika og Sundekrossen. Bussvei fra Stavanger til Kvernevik og Risavika.

  • Firefeltsvei på E39 fra Tasta i Stavanger til Harestad i Randaberg

  • Firefelts motorvei på E39 fra Hove til Ålgård. Bussveien fra Sandnes sentrum til Vatnekrossen.

Bypakke Nord-Jæren er et samarbeid mellom kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Rogaland fylkeskommune.

Prosjektene i Bypakke Nord-Jæren blir finansiert av bompenger og statlige bidrag. Bompenger står for den største delen. Statlige bidrag kommer fra Nasjonal transportplan og i en byvekstavtale. Samarbeidspartnerne i regionen forhandler nå med staten om å få på plass en byvekstavtale. Avtalen fastsetter det økonomiske bidraget fra staten til Bypakke Nord-Jæren.

Nyeste fra Dagsavisen.no: