Nyheter

SV vil øke skolebudsjettet med 70 mill. over fire år

SV er uenige i flere av rådmannens effektiviseringskrav, og foreslår reversering av kutt samt økte budsjetter i oppvekst og levekår.

Ingrid Kristine Aspli, Eirik Faret Sakariassen og Paal Kloster la fram SVs budsjettforslag for 2017 til 2020 i går morges. Foto: Julie Renée Buene

av Julie Renée Buene

– Det som går opp burde gå ned, og det som går ned burde gå opp, sa Eirik Faret Sakariassen innledningsvis om dagens samfunnssituasjon, da Stavanger SV som første parti la fram sitt alternative budsjett for 2017 – 2020 mandag.

Han viste blant annet til økt arbeidsledighet, større forskjeller mellom fattig og rik, voksende klimagassutslipp og færre lærere da han presenterte målet om å skape et «varmt samfunn», og starte lokalt for å endre måten landet blir styrt på. SV vil blant annet satse på løft av Nytorget, oppgradering av lekeplasser, økt sykkelsatsing og en kraftig økning i satsing på sykehjem.

LES OGSÅ: Kamp for full Lervig-drift og Sandnes-skole

Utfordringer i nedgangstider

– I nedgangstider er det stor sannsynelighet for nedkutting i velferdstjenester. Det er en uheldig spiral, som SV ikke ønsker å være med på. Hvis vi kutter i levekår for å spare penger, vil det bli veldig mye dyrere på lang sikt, sier Ingrid Kristine Aspli.

SV viser til at Stavanger har 2334 barn som lever i fattigdom. På grunn av den økende arbeidsledigheten vil de stanse alle egenbetalingsøkninger for barnefamilier, og øke i budsjettet for å holde nede prisene på barnehage, SFO og kulturskole. Rådmannen har foreslått effektiviseringskrav på flere punkter som SV er uenige i. De vil skjerme oppvekst og levekår for effektivisering, og reverserer rådmannens kuttforslag i barnehager, skoler og eldreomsorg, og i tillegg øke budsjettene for disse sektorene.

SV vil også avlyse planlagt nedlegging av barnehager, men fordele antallet barn per barnehage bedre for større pedagogtetthet.

Vil styrke skolene

– Tiden for stramme skolebudsjetter er over. Hvis vi vil at barna i Stavanger skal vokse opp med gode vilkår, må man sette av penger til det, sier Faret Sakariassen.

SV  vil reversere rådmannens kutt i skoler på ni millioner, og i tillegg øke skolebudsjettet totalt med 70 millioner i fireårsperioden. De vil og sette av fem millioner på å løfte skolebibliotekene for å øke leserglede. De satser på å fjerne tidstyver i læreres arbeid, få 20 flere helsesøsterstillinger og på å opprettholde et sterkt barnevern. SV har ikke inkludert utbygging av Jåtten skole i sitt budsjett, men prioriterer bygging av ny skole på Storhaug.

LES OGSÅ: Høie er blitt Oslo-arrogant

Inndekningsforslag

Budsjettøkningene i velferdstjenester finansieres med økt eiendomsskatt. En økning i fem promille på bolig og seks promille på annen eiendom vil gi en økning på 173 millioner til kommunebudsjettet. SV vil kutte  ti millioner i posten til folkevalgte, og øke utbytte fra Forus Næringspark AS og Stavanger Parkering. De foreslår utmelding av Greater Stavanger AS og ASSS-medlemskapet. Det kuttes og i finansiering av Gladmatfestivalen og Tour De Fjords.