Nyheter

Blidensol sykehjem forbyr hijab

Blidensol sykehjem i Stavanger har gjort det forbudt for ansatte å bruke hijab og andre religiøse hodeplagg i arbeidstiden. Likestillings- og diskrimineringsombudet reagerer.

– Vi ønsker at beboerne skal bo i omgivelser de er vant og trygge med. Utrygghet i sitt eget hjem er ikke greit. Det sier seg selv at når mange ansatte har svært dårlige norskkunnskaper, og således dårlig kommunikasjonsevne med de demente og et fremmedartet utseende, så vil hijaben eller andre ideologiske, religiøse eller politiske plagg i tillegg kunne virke skremmende på beboerne, sier Kirsten Smedvig, nestleder i driftsstyret ved Blidensol sykehjem, til RA.

– Kan skape utrygghet

Vedtaket om å forby religøse og politiske plagg ble vedtatt i et møte 2. september i år. I den formelle begrunnelsen for vedtaket står det følgende:

«Begrunnelsen for denne saken er beboernes velvære. Som kjent fungerer mennesker med demens best i velkjente og således trygge omgivelser. Blant annet husker demente sin fortid, og er således blant annet sterkt berørt av hvordan personer rundt dem ser ut og hvordan de er kledd.

Dersom det brukes klesplagg som er ukjente for pasienten, som for eksempel hijab, turban eller palestinaskjerf, kan dette skape forvirring og utrygghet. Fra før av, og nå i økende grad, er det ansatte med fremmed, utenlandsk utseende og med til dels dårlig norsk språk.»

– Vil være føre var

Smedvig påpeker at Blidensol er et privat spesialsykehjem for personer med demens, reist av foreningen Pleiehjemsforeningen i Rogaland, som vil sikre en hjemlig atmosfære hos de ansatte.

– Har noen av beboerne reagert på ansattes bruk av hijab?

– Som sagt, så har de fleste beboerne svært avgrenset kommunikasjonsevne, så det kan man vanskelig vite eller langt mindre få fastslått. Det er naturligvis umulig å vite hvorfor demente blir urolige, agressive, deprimerte eller tilbaketrukne, sier Smedvig.

Foreløpig har det kun vært et fåtall av de ansatte som har benyttet seg av hijab i arbeidstiden.

– Men dette kan fort endre seg, og vi ønsker å være i forkant. Vi vil være føre var.  Det er forresten grunn til å merke seg at det i henhold til uniformsreglementet i lang tid heller ikke har vært lov å bære smykker, som er en utbredt måte å synliggjøre en persons ideologiske/religiøse holdning. Mange kristne ansatte kan sikkert synes det er vanskelig ikke å kunne bære sitt kors, sier hun.

– På tide

Smedvig mener det nå er på tide at noen tør å treffe slike vedtak på vegne av beboerne.

– Vi mener hensynet til beboernes ve og vel må prioriteres.

– Dere er ikke bekymret for at vedtaket er i strid med regler for bruk av religiøse hodeplagg?

– Hijab er et ideologisk hodeplagg, men denne saken gjelder langt mer. Den gjelder alle særplagg som typisk gir uttrykk for sin ideologiske, politiske eller religiøse overbevisning. Den slags hører ikke hjemme på et sykehjem for demente. For øvrig gjelder tilsvarende ordning med forbud mot plaggene i for eksempel politiet  og i de fleste flyselskaper.

– Har dere fått noen reaksjoner på vedtaket?

– De vi har drøftet saken med, har vært positive. Vi mener hensynet til beboernes ve og vel må prioriteres, avslutter Smedvig.

– Bør endre regelen

Hijabforbudet ved Blidensol sykehjem får foreløpig lite støtte fra Likestillings- og diskriminseringsombudet (LDO).

– Hovedregelen er at det er tillatt å bruke religiøse hodeplagg, så lenge det ikke hindrer utøvelse av jobben. Når man begrunner det med opplevelse av trygghet og velvære, mener jeg at det ikke er spesielt treffsikkert. Det er arbeidsgiver som må dokumentere at det er nødvendig å forby hijab, for eksempel av hensyn til hygiene eller sikkerhet, sier avdelingsleder Elisabeth Lier Haugseth i LDO til RA.

Hun forteller at LDO har sett lite til tilsvarende begrunnelse for hijabnekt tidligere, men at de har behandlet flere saker som omhandler hijab på arbeidsplassen.

– I de fleste sakene har vi kommet til at arbeidsgiver har brutt diskrimineringsloven når de har nektet ansatte å bruke religiøst hodeplagg. Jeg har vanskelig for å se at argumentene til sykehjemmet er holdbare, sier Lier Haugseth.

Hun mener vedtaket ikke bare rammer de som allerede bruker hijab på arbeidsplassen, men også dem som vurderer å søke jobb.

– Vi ønsker at folk skal være i arbeid, det er helt avgjørende for samfunnet. Å hindre mennesker å utøve et yrke på grunn av hijab, skal du ha en veldig god begrunnelse for å gjøre.

– Jeg er ikke sikker på at et forbud er det som trengs for at beboerne skal føle trygghet. Jeg er imidlertid sikker på at det finnes andre måter å ivareta hensynet til beboerne, uten at man trenger å forby hijab, sier hun.

Vil følge saken

Lier Haugseth oppfordrer dem som blir rammet til å ta kontakt med LDO.

– Da kan saken bli belyst gjennom en juridisk behandling. Det kan være både ansatte som blir bedt om å ta av seg hijaben eller noen som vurderer å søke jobb.

LDO oppfordrer Blidensol til å gå igjennom regelverket og endre det.

– Vi vil følge utviklingen i denne saken. Hvis ikke reglene endres, kan det være vi tar kontakt med sykehjemmet på eget initiativ, opplyser Lier Haugseth.

Nyeste fra Dagsavisen.no: