Nyheter

Frykter nedleggelse av Tastaveden skole

Egil Alne, rektor ved Tastaveden skole, har skrevet brev til politikerne der han frykter for at skolen blir nedlagt.

Egil Alne, konstituert rektor ved Tastaveden skole, viser ai brevet til en sak fra Kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) fra august i år.

Her heter det at Tastaveden skole vurderes avviklet og Tastarustå skole vurderes utvidet til opptil åtte parallellklasser.

Alne viser til at det i Handlings- og økonomiplanen (HØP) 2016–2019 er bevilget  146 millioner kroner til rehabilitering, eller eventuelt rivning og nybygg av Tastaveden skole.

Saken som angikk vurdering av ulike byggalternativer for skolen var planlagt lagt fram for KMU i august 2016. Skolesjefen ba om at den planlagte saken til KMU ble utsatt, noe som resulterte i at KMU den 30. august 2016 vedtok følgende:

«Kommunalstyret for miljø og utbygging tar det gjennomførte mulighetsstudie for Tastaveden skole til foreløpig orientering. For å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag gjennomføres i tillegg et mulighetsstudie for kapasitetsutvidelse på Tastarustå skole». Og «Det skal snarest utarbeides og framlegges egen sak om skolekapasitet for ungdomsskoler i Tasta bydel med både elevframskrivinger og mulighetsstudiene for Tastarustå og Tastaveden skolen som underlag. Dette innebærer at arbeidet med Tastaveden skole stilles i bero inntil dette er avklart.»

– Knyttet til økonomi

– Jeg ser at de utreder muligheten for å satse på naboskoler framfor Tastaveden, og at dette er aller mest knyttet til økonomi. De bruker argumentet om at store skoler er robuste skoler, sier Alne til RA.

Han mener at Tastaveden er en veldig bra skole.

– Jeg mener at vi driver veldig bra skole og har et robust tilbud i dag. For eksempel klarer våre elever seg veldig godt på videregående skoler, sammenlignet med hvem som helst.

– Velg Tastaveden

– Hvorfor har du skrevet dette brevet til politikerne?

– Fordi jeg vil at de skal velge Tastaveden skole. Mottoet vårt er «finn læringsgleden, velg Tastaveden», sier Alne til RA.

– Hvilke signaler har du fått?

– Jeg har jobbet på mange måter, vært på politiske møter, snakket med folk i bydelsutvalget. Det handler om at det er planlagt en oppussing, og at denne er satt på vent. Det ser jeg på som et signal, sier Alne.

– Hvordan ser skolen ut per i dag?

– HMS-messig er den grei, men det må snart gjøres noe med bygningen. Vi er klare for et nybygg. Vi greier å drive god skole, men det har ikke noe med bygningen å gjøre, men de ansatte på skolen, sier Alne.

Dag Mossige (Ap), fraksjonsleder for Kommunalstyret for oppvekst, sier at Ap er veldig tydelige på at de vil bygge skoler, og ikke stenge skoler.

– Det er spesielt når en skole forbereder seg på en stor oppgradering, så får de signaler om at skolen kanskje må slås sammen med en annen skole, sier Mossige til RA.

Sosialt lim

Han sier at en skole er som et sosialt lim i en bydel.

– Folk er glade i skolen sin, og de har et veldig godt læringsmiljø på Tastaveden. Det er ikke bare å flytte dette over til en annen skole uten at dette fører til store forstyrrelser for alle, sier Mossige.

Per A. Thorbjørnsen (V) er leder for KMU. Han sier til RA at endelig vedtak ikke er fattet i denne saken.

– Et enstemmig kommunalstyre ønsker kun å ha et godt beslutningsgrunnlag. Vi går mer enn gjerne i en dialog med skolen, og jeg har i dag invitert meg ut dit, sier Thorbjønsen til RA.