Nyheter

Våpen og vilje til vold

Politiets sikkerhetstjeneste gjennomførte denne uka flere razziaer mot en gruppe høyreekstremister i Stavanger. Politiet beslagla ulovlige automatvåpen, to kilo hasj, 30 gram amfetamin og nasjonalistisk propaganda.

Det opplyser politimester Hans Vik i Rogaland politidistrikt til Dagsavisen.

Mennene politiet og PST aksjonerte mot er fra under 20 år gamle til 40 år og er tilknyttet Den Norske Motstandsbevegelsen. Gruppa er inspirert av Adolf Hitler og nazismen, men foretrekker å bli kalt «nasjonalsosialistisk».

- Politiets mål med aksjonen er å hindre og stanse rekruttering, og få folk ut av et nasjonalsosialistisk miljø som kan bli mer radikalisert og farlig, sier politimester Vik og utdyper:

- Høyreekstreme miljøer har ambisjoner om å endre på samfunnet i udemokratisk retning, og er villige til å gjøre det med vold og bruk av våpen. Det er dypt bekymringsfullt, sier politimester Hans Vik.

Politiet mener at Den Norske Motstandsbevegelsen er styrt av sin svenske moderorganisasjon Svenska Motståndsrörelsen. Men nettopp at det er beslaglagt narkotika kan skape problemer for rogalendingenes forhold til sine svenske forbilder. Der skal det nemlig være nulltoleranse for narkotika. Avhengig av alvorlighetsgrad kan det medføre utkastelse.

 

Uzi og AG-3

I våpenbeslaget i Stavanger denne uka var det flere automatgevær og uzi-maskinpistoler. Noen av våpnene hadde klistremerket «Motstandsbevegelsen» limt på seg. Det skal ha blitt beslaglagt våpen ved tre anledninger. I etterkant av razziaen gjennomførte politiet bekymringssamtaler med fire personer En våpenkyndig femtemann i «Motstandsbevegelsen» har erkjent at noen av våpnene er hans.

- Også han er avhørt og siktet i saken, opplyser politimester Hans Vik.

Motstandsbevegelsen i Norge oppgir at de har fire såkalte «reder». Redene er spredd rundt byene Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand. På sin egen nettside i går skrøt de norske nasjonalistene av nylig å ha del ut beskjedne 200 flygeblader utenfor Bergen. I Kristiansand er de stolte av å ha hengt opp plakater.

- Den norske motstandsbevegelsen er en liten organisasjon som neppe hadde overlevd uten hjelp fra Sverige, hvor Svenska Motståndsrörelsen ledes av drapsdømte Klas Lund, sier redaktør Tor Bach i nettstedet Vepsen, som følger ekstreme grupper tett.

 

Vilje til vold

- Den Norske Motstandsbevegelsen bekjenner seg til klassisk nasjonalsosialisme, men har aldri klart å rekruttere spesielt mange. Samtidig ser vi at mange av medlemmene er villige til å ty til voldsbruk. Selv om mange av våpnene politiet har beslaglagt kan regnes som jernskrap og trolig er farligst for den som bruker dem, er det alvorlig at slike miljøer skaffer skytevåpen. Det er betryggende å se at politiet holder dem under oppsikt, sier Bach.

I mangel på klare lederskikkelser har de knyttet forbindelser til den langt bedre organiserte Svenska Mostandsrörelsen. I propagandavideoer for Den Norske Motstandsbevegelsen brukes opptak av voldelige demonstrasjoner Svenska Motståndsrørelsen har gjennomført. Ifølge en undersøkelse svenske Expo gjorde i 2009 er 43 av 95 granskede medlemmer i Svenska Motståndsrörelsen dømt for ulike voldsforbrytelser.

- Aktivistene våre tenderer til å være tøffe gutter, som kanskje ikke er så følsomme for sånt. Det er en selvfølge at en del av medlemmene er «dømt for ulike ting», og viser til at det «hender jo ting ute på gater og torg», sa Lund til NRK.

 

Våpen kun i forsvar

Haakon Forwald, som leder Motstandsbevegelsen i Norge, sier til NRK at de er en nasjonalsosialistisk politisk organisasjon som ønsker at deres ideologi skal styre landet. Om beslagene av våpen og narkotika svarer han:

- På generelt grunnlag har Motstandsbevegelsen nulltoleranse overfor narkotikabruk og ulovlige våpen. Avhengig av alvorlighetsgrad kan det medføre utkastelse. Det er ingen grunn til bekymring, vi er en lovlig politisk virksomhet og er på ingen måte villige til å bruke vold annet enn i selvforsvar.

Mer fra Dagsavisen