«Nå gjenstår det å se om ord bakkes med penger»

KOMMENTAR: Torsdag kveld falt den mye omtalte vetoretten i Viking. Likevel er det fortsatt ikke gitt at klubben får inn friske penger. Ei heller er det klart hvor mye.

Følg RA Sporten på Facebook!

Siden 1999 har FK i Viking hatt vetorett på vedtektsendringer i klubbens AS. I regelverket har det hetet at dette gjelder så lenge Stiftelsen Viking FK (klubben) har aksjer i AS (driftsselskapet).

Det har irritert flere av aksjonærene at deres «stemme» kan overkjøres av klubbmedlemmer. Eierne betalte i praksis størstedelen av kaken da stadion ble bygget. Og de har dekket inn underskuddene i årene med grovt overforbruk gjennom stadig nye emisjoner.

Når FK torsdag kun brukte 45 minutter på å slippe det som har vært et stridstema i en årrekke er det to grunner i spill.

LES OGSÅ: Brukte 45 minutter på å gravlegge 20 år gammel strid

For det første ønsker selvsagt medlemmene et så sterkt A-lag i Viking som mulig. For det andre var det ikke lenger nødvendig å ha en vetorett som i praksis aldri har blitt brukt.

Den eneste grunnen til å tviholde på den nå var som en slags forsikring for endret regelverk på fotballtinget om fire år. Behovet for det er neppe stort. Norsk fotball tok et klart valg tidligere i år. Det sportslige ansvaret, og lisensen, skal ligge hos medlemmene i norsk fotball. Spillere og trenere er ansatte i FK, mens AS kun har rettigheter på å forvalte det kommersielle.

Der er vi kjerringen mot strømmen mot mange fotballnasjoner i Europa. Det kan selvsagt være til både hinder og fordel for norsk fotball. Alt ettersom hvilke briller en har på.

Realiteten er uansett at vetoretten som sikkerhetsnett var unødig. Da slapp FK den. En 20 år lang strid ble lagt død på under en omgang med fotball i tid.

LES OGSÅ: Derfor sier de ja til å fjerne omstridt vetorett

Samtidig har Stig H. Christiansen og Rune Bertelsen gjort en fantastisk jobb i et Viking preget av kaos og krise de siste årene. Systemet klubben styres etter – den såkalte dualmodellen med AS, FK og to styrer – kan være problematisk å håndtere. Det gikk greit med Ole Rugland som styreleder begge steder. Ikke like greit i årene etterpå.

Den sittende duoen har gjort en formidabel jobb med å samle Viking igjen. Retoriske valg har vært milde og de har synliggjort at FK egentlig allerede var beskyttet av NFFs regler. Da har også «hardlinerene» i FK senket stridsøksene.
Nå snakkes stort sett samme språk. Visjonen om EN klubb er langt nærmere.

Samtidig er systemet også i fortsettelsen avhengig av et persongalleri som snakker samme språk. Skjørheten må ikke glemmes.

LES OGSÅ: Han vil være rolig i markedet selv med penger inn

Med vetoretten borte er ballen nå hos aksjonærene. Nå gjenstår det å se om de bakker opp ord med penger.

Det er selvsagt en god mulighet for at mange av eierne egentlig har skjøvet vetoretten foran seg som en unnskyldning for å stenge lommebøkene.

Men å snakke om at Viking ikke har noen rik onkel er selvsagt vås. Klubben har faktisk en rekke. Men få er villige til å kaste penger ukritisk i et sluk. Det er både fornuftig og forståelig.

Samtidig har nå Bertelsen/Christiansen rigget Viking for en ny start. Da har eierne også sin del av et ansvar hengende over seg. Styrene og administrasjonen har levert på alle punkter de har blitt utfordret på siden 2017. Nå bør de få betalt for de gode og harde arbeidet. Signalene RA har fått fra de største eierne peker også mot at de ER villige til å bidra nå.

Det har de selvsagt også råd til. Flere av Vikings over hundre eiere er så rike at klubben kunne blitt gjeldfri og bemidlet over natten om det var et unisont ønske.

Viljen til det ligger neppe der nå, men det er samtidig en bombe om ikke situasjonen styrkes økonomisk i løpet av sensommeren og høsten.

Så gjenstår det å se hvor man lander i det som nå er en mer offensiv emisjon. Minstesatsen er på 7 millioner kroner. Det er rundt tallet som kreves for å kunne sluse Viking inn i grønn sone hos NFF med styrket egenkapital.

Det er også satt så lavt for å være sikre på at AS kan levere på sin del av en ny og helhetlig samarbeidsavtale. Klarer de opp mot 25 millioner er Viking rigget til å ta steget oppover mye raskere.

LES OGSÅ: Nå åpner flere av de store for å tilføre Viking frisk kapital

Når AS møtes til ekstraordinær generalforsamling 20. juni skal de også avgjøre om det kun er eksisterende eiere som skal få bidra, eller om nye også skal få slippe til.

Det siste har det som regel vært åpent for, men skal Viking virkelig få et løft kreves det sannsynligvis at noen nye går inn med et betydelig beløp.

Da kan maktbalansen innad i AS forskyves og en gruppering kan stikke seg fram for å ta taktpinnen.

Det behøves nok for å virkelig få gang på klubbens økonomi.

Nå har eierne sin del av ansvaret hengende over seg.