Nå åpner snart Suleskardveien

Det er ikke lenge til snarveien til Østlandet på ny er klar for trafikk.

Suleskardveien åpner mandag 20. mai klokken 12.00.

Fylkesvei 337 og fylkesvei 987 fra Brokke i Aust-Agder til Suleskard i Vest-Agder er brøytet, og det som for mange rogalendinger er snarveien til Østlandet er på ny klar for trafikk.

Arbeid siden 12. mai

Det har siden 12. mai vært arbeidet med fresing og brøyting. Fram til den datoen skal det ikke arbeides med brøyting av veien av hensyn til villreinen.

– Jeg regner med at veien er helt snøfri når det får tint et par dager nå, sier Sigurd Wiberg i Statens vegvesen til RA. 

Kalving

Kalvingsperioden til den sårbare villreinstammen styrer i hovedsak datoen for veiåpning av Suleskardveien.

– De siste årene har vi åpnet rundt 20. mai, men det er ikke mange årene siden vi måtte stenge veien igjen på grunn av uvær, sier Wiberg.

Med åpningen mandag er de vinterstengte fylkesveiene i Sirdalsområdet åpnet. Lørdag 11. mai åpnet fylkesvei 986/500 mellom Sirdal i Vest-Agder og Lysebotn i Rogaland.