Lervig sykehjem. Foto: Stavanger kommune

Lervig sykehjem på god vei

DEBATT: Lervig er på god vei til å bli det flotte sykehjemmet vi ønsker, men sykehjemmet er fortsatt i en oppstartfase, skriver Eli Karin Fosse i Stavanger kommune

Av Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune

I et leserinnlegg den 14.03 stiller Elsa Kristiansen spørsmål om hvordan det går på Lervig sykehjem «på andre fronter enn de som er nevnt allerede».

Lervig sykehjem åpnet 8. januar. I løpet av de neste to – tre ukene flyttet beboere og ansatte fra St. Petri aldershjem, Mosheim og Vålandstunet sykehjem inn.

Det er nå 100 beboere og cirkaa 220 ansatte på sykehjemmet. Lervig er et nytt og moderne sykehjem, med store og velutstyrte beboerrom, gode fellesarealer, eget kjøkken og en fantastisk utsikt. En del velferdsteknologi er tatt i bruk allerede og mer skal komme etter hvert.

LES OGSÅ: Nytt sykehjem, nye muligheter

Det er mye som skal på plass når en så stor institusjon blir etablert. Beboerne og deres pårørende skal venne seg til et nytt hus og nye omgivelser.

Ledere og ansatte fra tre små institusjoner med tre ulike kulturer skal samkjøres, nye rutiner skal innarbeides og de ansatte skal bli kjent med nye beboere og deres pårørende og nye kolleger.

Lervig er på god vei til å bli det flotte sykehjemmet vi ønsker, men sykehjemmet er fortsatt i en oppstartfase og det vil ta noe tid før alle rutiner og detaljer er på plass. I mellomtiden arbeider både ledere og medarbeidere på Lervig bokstavelig talt døgnet rundt for at beboerne skal få forsvarlig og god pleie og behandling, god mat og en trivelig hverdag. 

LES OGSÅ: Mandag åpner Lervig sykehjem

Lervig sykehjem har som alle kommunens sykehjem avdelingsledere med ansvar for de ulike enhetene, og beboerne har primær- og sekundærkontakt. Det legges vekt på å lage god og næringsrik mat og avdelingene er i gang med å lage gode rutiner og en trivelig ramme rundt fellesmåltidene. Kjøkkenpersonalet kjører hver dag opp middagstrallene til alle de 12 fellesstuene, og er på denne måten i daglig kontakt med alle boenhetene.

God dialog med beboere og pårørende om tjenestetilbudet er en forutsetning for å oppdage feil og mangler og iverksette forbedringstiltak. Faste strukturer for beboermøter er ikke på plass foreløpig, men det er daglig uformelle samtaler med beboerne om hvordan de har det på Lervig sykehjem, og alle avdelinger har startet med brukersamtaler. Etter hvert som sykehjemmet får «satt» seg skal vi sørge for å få på plass også de møtestrukturene som foreløpig mangler. 

LES OGSÅ: Slik blir Lervig sykehjem