Det har vært tverrpolitisk vilje til å bygge Lervig sykehjem. Det første spadestikket sto ordfører Christine Sagen Helgø for i uken før valget.

Nytt sykehjem, nye muligheter

Et eksempel på hva vi har stått sammen om er byggingen av Lervig sykehjem. Et godt eksempel på at vi får det beste resultatet når vi står samlet, skriver Venstres Per A. Thorbjørnsen i sin kronikk.

Først. En valgkamp er over. Men var det en kamp? Så å si samtlige partier som stilte til valg kom inn i bystyret. Alle er med videre. Det må være det viktigste, at alle kan bidra med forslag, innspill og engasjement for å gjøre byen bedre å bo i. Ulike synspunkter skal høres! Vi har store utfordringer både når det gjelder å skape nye arbeidsplasser og ta klimautfordringene på mer alvor enn vi noen gang har gjort! Dette må vi stå sammen om! Et eksempel på hva vi har stått sammen om er byggingen av Lervig sykehjem. Et godt eksempel på at vi får det beste resultatet når vi står samlet. Det har vært tverrpolitisk vilje til å bygge sykehjemmet. Det første spadestikket sto ordføreren for i uken før valget. Nå er vi i gang!

Sist gang et flunkende nytt sykehjem så dagens lys i Stavanger var i 2004 da Boganes sykehjem sto ferdig. Nå er alt klart for at Lervig sykehjem bygges. Det har vært en veldig lang prosess. Så langt har vi hatt oppmerksomheten rettet mot fysisk utforming. Nå er tiden inne for å se på hvordan tilbudet kan utformes og driftes!

Når sant skal sies skulle Lervig sykehjem stått ferdig for mange år siden. Den opprinnelige tomten som var avsatt, hadde medført at mange beboerrom ville hatt utsikt til utløpet av Storhaugtunnelen. Mange av oss mente at nabotomten var mer egnet. Den var dog i privat eie. Det tok noen år før oppkjøpet var en realitet. Men resultatet er at beboerne på sykehjemmet nå får utsikt til Lervigsbukta i det nære og Ryfylkefjordene i det fjerne. Det blir fantastisk fint!

Lervig med sine 123 plasser skal erstatte Petri aldershjem og Mosheim og Våland sykehjem. Det har vært en omfattende runde om sykehjemmet skal ha eget kjøkken eller ikke. Administrasjonen i kommunene har argumentert for at det er tilstrekkelig kapasitet på dagens storkjøkken. Politikerne har stått på sitt, og Lervig får nå eget kjøkken. Det mener vi er viktig for et så stort sykehjem og for å skape god trivsel!

Videre får sykehjemmet areal til helserelaterte tjenester som fysioterapiavdeling med sykepleieklinikk, samt 30 dagsenterplasser og legesenter for 4 leger. Sykehjemmet skal koste 470 millioner kroner hvorav cirka halvparten er statlig byggetilskudd. Regjeringen skal ha honnør for at tilskuddene er økt betydelig siden de overtok.

Mange politikere har reist land og strand rundt og hentet hjem modeller fra blant annet Danmark og Nederland. Det er vel og bra. Men hvorfor kan vi ikke skape vår egen modell? Vi har dyktige fagfolk på sykehjemmene og i stab. I tillegg har vi et eget kompetansesenter (SESAM), vi har et universitet og vi har spesialhelsetjenesten. Venstre vil ta initiativ til å nedsette en ressursgruppe som utarbeider «Lervigmodellen» som skal beskrive hvilke faglige retningslinjer sykehjemmet skal følge. Vi må tenke nytt, vi må tenke annerledes. Kvalitetsarbeid er en kontinuerlig prosess på dagens sykehjem, men et flunkende nytt sykehjem gir oss en genuin mulighet til å skape «morgendagens sykehjem»!

Organisering av blant annet hjemmesykepleien har vært et varmt tema det siste året i levekårsstyret. Det er grunn til å gi Arbeiderpartiet honnør for å ha tatt fatt i den debatten. Jeg tror ikke svarene er å innføre nye utenlandske modeller. Venstre er åpen for ulike pilotprosjekter for alternative organisasjonsformer. Men også her gir Lervig Sykehjem oss nye muligheter. Venstre vil ta initiativ til å se på muligheter for at hjemmesykepleien på deler av Storhaug og sykehjemmet kan driftes som en organisasjon. Det vil gi de ansatte faglige utfordringer og brukere større mulighet for en helhetlig omsorg og pleie. Vi er rimelig sikre på at det er en spennende modell.

Lervig sykehjem står ferdig i 2017. Det fysiske miljøet skal fra tegnebrett til bygging. Det faglige miljøet kan vi nå få ned på «tegnebrettet» slik at vi om noen år kan vi presenterer hvordan vi best kan ivareta de sykeste eldre. Vi kan skape noe nytt som kommer alle sykehjem til gode. Det er en mulighet vi ikke kan la gå fra oss, så vil framtiden vise om det visjonære kan realiseres!

I en slik tenkning er det ikke plass til konkurranseutsetting. Høyst sannsynlig heller ikke delaktighet i statlige forsøksordninger om ansvar m.m. Men det er avhengig av kriteriene som regjeringen utarbeider! Lervig sykehjem skal være kommunalt. Det er byens politikere som skal stå for vedtakene!

Jeg har likevel et ønske om en fysisk utbedring. Ryfylkegata skiller sykehjemmet fra vannkanten. Selv om trafikken skal reduseres her vil Venstre ta initiativ til å få vurdert bygging av en undergang fra sykehjemmet og over til parkområdet som strekker seg ned til fjorden!

Venstre vil være med å skape et unikt og godt sykehjem. Inne som ute. Realiseringen av Lervig sykehjem gir oss den muligheten. Vi må gripe den sjansen!

Og til sist. Jeg takker alle som stemte på oss i valget sist mandag. Vi fikk 8,3 prosent og ble et fjerde største partiet og det største miljøpartiet. Takk. Vi skal love at våre seks bystyrerepresentanter skal gjøre vårt ytterste for Stavanger! Vi gleder oss til å ta fatt!

... et flunkende nytt sykehjem gir oss en genuin mulighet til å skape «morgendagens sykehjem»!