LEDER: VID-dilemmaet

Studenter betyr liv, røre og jobber og er argumenter for også å legge høyere utdanningsinstitusjoner sentralt, skriver Bjørn G. Sæbø.

Før sommerferien skal VID vitenskapelige høgskole avgjøre om de sammenslåtte avdelingene skal ligge i Stavanger eller Sandnes. Kort fortalt: Skal den gamle Misjonshøgskolen på Kampen huse dagens 400 studenter pluss de 600 fra Diakonhjemmet høgskole i Sandnes? Eller er det mest rasjonelle å bygge ut i Vågen i Sandnes, der det allerede er klarsignal for å bygge på Tinghuset og dermed få en ny og stor VID-avdeling? Styret i det som i dag er VID – en sammenslåing av Misjonshøgskolen, Haraldsplass Diakonale høgskole i Bergen, Høgskolen Betanien i Bergen og Diakonhjemmet høgskole i Oslo og Sandnes – har en vanskelig og viktig avgjørelse foran seg. 

LEDER: Valg i gudshusene

VID Stavanger – eller det som stavangerfolk fortsatt kaller Misjonshøgskolen – er i kraft av sine 176 år den tredje eldste institusjonen for høyere utdanning i Norge, og har bare Krigsskolen og Universitetet i Oslo foran seg av tradisjonsbærere. Diakonhjemmets høgskole i Sandnes er heller ingen nykommer med sin oppstart i 1890. Tradisjonskortet kan dras i begge byer med Stavanger et hestehode foran. Samtidig kan Sandnes krysse av for enda bedre kollektivforbindelser for sitt tilbud, selv om Misjonsmarkå på Kampen også ligger ganske så sentralt. Både Sandnes og Stavanger er opptatt av å beholde og utvikle studentmiljøer som ligger i byenes sentrumsområder. Studenter betyr liv, røre og jobber og er argumenter for også å legge høyere utdanningsinstitusjoner sentralt. 

Biten som mangler når VID-styret skal ta sin avgjørelse er kanskje denne: Hva med et alternativ der Stavanger og Sandnes beholder sine avdelinger? En høgskole som har to avdelinger om lag 15 kilometer fra hverandre vil likevel kunne ha stordriftsfordeler, synergier og andre argumenter som ofte dras fram når skoler eller bedrifter skal slås sammen.