LEDER: Valg i gudshusene

Utplassering av valgcontainere i bydeler uten livssynsnøytrale lokaler som kan brukes til valg, kan være en praktisk løsning, skriver Bjørn G. Sæbø.

I en så å si sekulær stat skal skillene mellom religion og handlinger knyttet til demokratiutøvelse, utdanning og andre deler av samfunnslivet være tydelige. Barn skal kunne gå på skole uten å bli utsatt for uønsket forkynnelse, stemmeberettigede skal gå til valgurnene uten å bli pådyttet den ene eller andre holdningen. Denne sekulære tanken ligger selvsagt bak når det fremmes krav fra politisk hold – i dette tilfellet Senterpartiet – om at stemmegivning skal foretas i livssynsnøytrale lokaler. En muslim eller en humanetiker skal så sant det er mulig slippe å gå inne i en kirke for å gi sin stemme. En slik oppfatning er klok og i tråd med alminnelig demokratioppfatning. LES OGSÅ: Det kan være ubehagelig å stemme i kirker


Som kjent kan de klokeste prinsipper kollidere med praktiske innvendinger, og det er dette som ligger bak når valgadministrasjonen i Stavanger ønsker å bruke fem kirker eller bedehus som valglokaler. Ikke alle kriker og kroker av Stavanger har offentlige lokaler som er livssynsnøytrale, store nok og ikke minst tilrettelagt for funksjonshemmede. Skoler har undervisning og idrettshaller brukes selvsagt til treninger og kamper også valgdager – noe som gjør slike bygninger lite egnet som stemmelokaler.


Retten til å stemme er så grunnleggende viktig at arrangøren av valget – i dette tilfellet kommunen – må gjøre sitt til å tilrettelegge for velgere som av prinsipielle eller religiøse grunner ikke vil gå til valgurner som står i en kirke eller et bedehus. Velgerne må gjøres tydelig oppmerksomme på at de kan stemme hvor som helst i kommunen, uavhengig av deres eget bosted. Ved stortingsvalget i 2017 forhåndsstemte over 12.000 velgere i Stavanger, og flere var innom valgcontaineren som sto plassert på Torget. Utplassering av valgcontainere i bydeler uten livssynsnøytrale lokaler som kan brukes til valg, kan være en praktisk løsning. Å få flest mulig til valgurnene er så viktig at valgadministratorene må strekke seg så langt som overhodet mulig.
.