Kommunale boliger som tikkende bomber

LEDER: For de kommunale boligenes del er det lett å slå fast at det må kastes mye mer penger etter problemet, skriver Bjørn G. Sæbø.

Det er en selvsagt rettighet i velferdssamfunnet at alle skal ha et sted å bo. Like selvsagt er det at de blant oss som ikke er i stand til å betale for å leie eller eie egen bolig, får den nødvendige hjelpen. Kommunale boliger er en av hjelpeordningene som finnes til mennesker som trenger støtte, og det er vel knapt den politiker eller det parti som stiller spørsmål ved denne formen for bolighjelp.


Gjennomføringen av ordningen med kommunale boliger er det langt verre med. Som Rogalands Avis’ oppslagssak fra i går viser, er de kommunale boligene i Stavanger også fulgt av en gedigen økonomisk nedside. Det kommunale foretaket Stavanger boligbygg har vedlikeholdsansvar for 171.500 kvadratmeter fordelt på 1035 bygninger – eller 2576 boliger. Og som alle eiere av egen bolig kjenner på lommeboken; vedlikehold er en kostnad som ruller og går, og med ujevne mellomrom trengs det også store investeringer som nytt bad, nytt kjøkken eller nytt tak. Det logiske ville ha vært at hver av boligene i Stavanger boligbygg settes opp med et årlig beløp til vedlikehold, slik en ordinær boligeier bør gjøre. LES OGSÅ: Slik vil politikerne få bukt med etterslepet


Det skal ikke mye boligteknisk innsikt til for å innse at Stavanger Boligbygg KF er kraftig underfinansiert. Foretaket selv anslår at det trengs en halv milliard kroner for å rette opp alt vedlikeholdsetterslepet av en boligmasse som gjerne opplever større slitasje enn privateide boliger utsettes for. Summen som er satt av til vedlikehold pr bolig tilsvarer 8653 kroner i året – et beløp man gjerne får en varmtvannsbereder eller et lite vindu for.

Underfinansieringen fører til at personer som er økonomisk vanskeligstilte og gjerne sliter med rus eller psykiske problemer, ofte tilbys kritikkverdige boforhold. Det kan innvendes at politikere kaster penger etter problemer i stedet for å se på de egentlige årsakene. For de kommunale boligenes del er det lett å slå fast at det må kastes mye mer penger etter problemet.