Foreløpig valgresultat for Stavanger bispedømmeråd

Etter at stemmene fra 77 av 90 sokn i Stavanger bispedømme er talt opp, viser tallene at Nominasjonskomiteens liste og Åpen Folkekirke får tre mandater hver i bispedømmerådet, mens Bønnelista har fått ett mandat. Mandatfordelingen er ikke endelig.

Det skriver Stavanger bispedømme og Kirkerådet i en pressemelding.

Ved årets kirkevalg 8.- 9. september hadde velgerne i Stavanger bispedømme for første gang tre lister å velge mellom ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet; Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke. 

Her er en foreløpig oversikt over stemmetall og mandatfordeling for de tre listene. Stemmetallene er usikre siden tall fra noen sokn mangler, dermed kan det komme endringer i mandatfordelingen, opplyser Stavanger bispedømme og Kirkerådet.

* Nominasjonskomiteens liste: 10.062 stemmer

* Bønnelista: 5.339 stemmer

* Åpen Folkekirke: 9.988 stemmer

Denne oversikten er altså basert på den foreløpige tellingen som er gjort av soknene. Så langt er stemmene fra 77 av 90 sokn i Stavanger bispedømme talt opp.

– Soknene har ikke telt personstemmer. Det er altså en usikkerhet ved disse tallene, fordi de er basert på foreløpig telling, (ikke alle sokn har rapportert og personstemmene er ikke telt). Når en velger fører over et navn fra en annen liste (såkalt «slenger») gir en også en del av stemmen sin til den andre listen. Dette kan påvirke mandatfordelingen, og vil først bli klart etter endelig telling, opplyses det i pressemeldingen.

Endelig valgresultat blir publisert når alle sokn er ferdig med valgoppgjøret. Fristen for dette er 19. september. Det vil si at både endelig resultat og hvilke medlemmer som utgjør Kirkemøtet blir kjent 20. september.