«Streik og stengte skoler»

LEDER: Tydeligvis kom sjåførstreiken og dens konsekvenser litt brått på fylkeskommunen som skoleeier, skriver Bjørn G. Sæbø.

Streiker kommer med en konsekvens, og en busstreik vil naturligvis merkes blant de om lag 10.000 elevene i Rogaland som hver dag tar buss til skolen. Tydeligvis kom sjåførstreiken og dens konsekvenser litt brått på fylkeskommunen som skoleeier. Tirsdag i forrige uke var det fremdeles uvisst hvordan de videregående skolene skulle håndtere det faktum at flere tusen elever skulle ta seg til skole uten tilgang på buss, og like før helgen ble det kjent at digitalskole gjeninnføres. Og i dag skal alle elevene på skolen igjen.

Vårens digitale undervisningsopplegg var et nødstilfelle hurtig rigget opp fordi samfunnet var uten koronaerfaring. Både lærere og elever har fått mye og velfortjent ros for å la seg hurtigdigitalisere, men et halvt år senere har skolene veiledere og de fleste har fått med seg hvilke forholdsregler som må tas i det daglige. Innføring av digitalskole for videregående-elever på grunn av busstreik var overilt og dårlig planlagt. Et leserbrev i Aftenbladet før helgen viser også at fylkeskommunen i sin iver etter å handle – noe som var en god egenskap da pandemien brøt ut i mars – snublet i oppløpet. Det ble blant annet ikke holdt drøftingsmøte med ansatterepresentanter i forkant, noe som er hjemlet i arbeidsmiljøloven og er en vesentlig del av hovedavtalen mellom NHO og LO. Tillitsvalgte har en rett til å få informasjon og drøfte spørsmål av betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold. Gjeninnføring av digitalskole må definitivt gå under drøftingsplikten. LES OGSÅ: Elever skal tilbake til klasserommene igjen.


Sjåførstreiken møter heldigvis forståelse i resten av samfunnet, og det er ingen grunn til at Rogaland i motsetning til Vestland og Trøndelag skal stenge skolene med de store og negative konsekvensene det får for elevene. Å sykle eller gå, ta tog eller sitte på i bil kan gå helt fint for de fleste. Akkurat det burde fylkeskommunen ha tenkt seg til før streiken startet.
Innføring av digitalskole for videregående-elever på grunn av busstreik var overilt og dårlig planlagt.