VGS-elever skal tilbake til klasserommene igjen

– Med denne endringen får flere elever et tilbud på skolen.

Det sier Joar Loland, fylkesdirektør for opplæring i Rogaland fylkeskommune, som har ansvaret for fylkets videregående skoler.

Dager før busstreiken kom til Rogaland, og at alle bussruter ble innstilt, fikk skolene og elevene beskjed om at de skulle få digital hjemmeundervisning.

Busstreiken startet lørdag i Rogaland. Mandag fikk elevene og skolene ny beskjed. Nå skal de møte i klasserommene som normalt, selv om bussen ikke går.

– Endring gir flere et tilbud

– Jeg er opptatt av at alle elever skal ha et tilbud om opplæring selv om bussen de pleier å ta ikke går. Skolen er både en læringsarena og en sosial arena. Begge deler er viktig. Med denne endringen får flere elever et tilbud på skolen. Så håper jeg at busstreiken snart er over slik at skolen igjen blir møteplass for alle, sier Loland i en pressemelding.

Det er blant annet en henvendelse fra Fylkesmannen i Rogaland som fører til endringen for undervisningen i forbindelse med busstreiken.

Begrunnelsen er at belastningen knyttet til koronapandemien våren 2020 har vært stor for barn og unge, og at undervisning og fysisk tilstedeværelse på skolene skal prioriteres. 

Lærerorganisasjonene har også vært opptatt av at elever som kan må få møte på skolen.

Det betyr at det blir vanlig undervisning ved de fylkeskommunale videregående skolene, samtidig som det vil være rom for lokale tilpasninger eller ordninger ved den enkelte skole. 

LES OGSÅ: Slik er det å være bussjåfør: – Lønn og arbeidsforhold var bedre før (+)

Fra tirsdag og onsdag

Endringen i retningslinjene gjelder fra og med onsdag 30. september. 

Ved noen skoler blir det oppmøte og undervisning fra tirsdag 29. september.

Alle elever oppfordres til å gå, sykle eller finne andre alternative transportmåter. Elever som likevel ikke klarer å komme seg på skolen på grunn av busstreiken, har selv ansvar for å følge opp skolearbeidet i tråd arbeidsplaner som er lagt i de enkelte fag, skriver fylkeskommunen i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Busstreiken: – Vi er forberedt på å stå lenge (+)

Lokale tilpasninger

Dersom det viser seg at få elever og medarbeidere greier å komme seg til skolen, kan det bli lokale tilpasninger og bli tilbud om digital undervisning.

For disse skolene gjelder følgende: 

Skolens lokaler vil ikke være stengt, men elevene vil kunne få undervisning digitalt, hjemme. Elever som kommer på skolen, kan følge den digitale undervisningen her. Gjeldende smittevernregler må følges 
Medarbeidere kan velge om de vil undervise hjemmefra, eller fra skolen  
Elever med tilrettelagt opplæring får opplæringstilbud som normalt dersom de har tilbud om skyss eller klarer å møte på skolen. 

LEDER: En nødvendig streik

Fravær?

Elevene skal varsle fravær og følge skolens vanlige rutiner for fravær.

Fravær for elever som ikke kan møte til undervisningen på grunn av streiken blir registrert, men kommer ikke på vitnemålet. 

Når streiken er avsluttet, vil all undervisningen gå som normalt så raskt det lar seg gjøre.