Rogalands Avis mener

Valg-sjau i Ap

Trenger nominasjonskomiteen i Rogaland Ap et kart over Rogaland?

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Bråk i Arbeiderpartiet er regelen snarere enn unntaket, og denne gangen er det nominasjonskomiteen i fylkeslaget som forårsaker støy. Ifølge Aftenbladet er Stavanger Aps foretrukne kandidat Charlotte Sørås (40) vraket, mens nominasjonskomiteen har pekt på Tom Kalsås (36) som den mulige, neste fylkesordføreren. Slik blir det bråk av.

Både Sørås og Kalsås er gode navn – det er ikke dét bråkepotensialet består i. Charlotte Sørås er rådgiver for fylkesordfører Marianne Chesak og har til tross for at hun ikke er folkevalgt, førstehånds kjennskap til fylkespolitikken. Legg til erfaring fra nærings- og organisasjonsliv, blant annet fra NHO, Europabevegelsen og Eiganes og Våland arbeiderlag – og en kan se at Stavanger Aps kandidat har bakgrunn som kan komme til nytte. Minuset ved Sørås’ kandidatur er mangelen på erfaring som folkevalgt politiker. Spesielt Ap har tradisjon for at du skal ha tatt stegene i lokal-/fylkespolitikk før du får de høythengende vervene.

Juristen Tom Kalsås fra Ålgård er nettopp eksempelet på en politiker som har tatt stegene. Kalsås har vært i lokalpolitikken i Gjesdal, er gruppeleder for Ap i fylkestinget, vært i opplæringsnemnda, har vært innom Stortinget som vararepresentant for Hadia Tajik og rukket å få en sammensatt jobb-CV før han ble dommerfullmektig i Stavanger tingrett og advokat i Haver.

Bråket består i at Charlotte Sørås ikke står på den foreløpige listen fra nominasjonskomiteen. Som i alle nominasjoner er kjønn og geografi kriterier når listeforslag settes opp, og i Ap skal det være annenhver kvinne og mann på listen. For Rogaland er geografien femdelt i Nord-Jæren, Jæren, Dalane, Haugaland og Ryfylke. I Aftenbladet understreker nominasjonskomiteens leder, Karmøy-ordfører Jarle Nilsen, så godt han kan at listen er foreløpig, at Sørås kommer med og at det er dissens om hvorvidt hun skal stå på andre- eller åttendeplass. Nilsen viser også til opplagtheter som at komiteen har lagt vekt på «politisk kompetanse» og «lagbyggerkompetanse».

Dessverre for Rogaland Ap ser nominasjonskomiteen ut til å ha hoppet bukk over det viktige geografiske kriterier og kjøttvekten. Det kan være en arbeidsulykke og komitéleder Nilsen forsikrer at Nord-Jæren skal med, men det blir oppfattet som en provokasjon når regionen med over halvparten av fylkets innbyggere, den største kommunen og det største lokallaget blir ignorert.

I Rogaland er Ap i en unik posisjon ved å ha ordførerne i fylkeskommunen, Stavanger, Sandnes, Haugesund og Eigersund – noe som er oppsiktsvekkende i et så blått fylke. Hvis dagens meningsmålinger holder inn mot valget, er det sannsynlig at Ap nasjonalt vil bremse partiet både på fylkes- og kommunenivå. Desto viktigere for Ap er det å gå inn i valgkampen med noenlunde god stemning blant kandidater som tar på seg viktige verv.Mer fra: Rogalands Avis mener