Rogalands Avis mener

Høytflygende lønnskrav

Streiker og mannskapsmangel truer sommerferiene. Har flyteknikerne mistet bakkekontakten?

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Streik er et lovlig og legitimt virkemiddel når det er lønnskonflikt, og så sant liv og helse ikke settes i fare er det bare partene som kan finne en løsning. Selv om det truer folks etterlengtede ferier etter to år med pandemi, unntakstilstand og norgesferier, er det med andre ord fritt fram for flyteknikerne i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) å streike. 106 flyteknikere er allerede tatt ut i streik, og ytterligere 39 kan tas ut fra og med lørdag hvis partene ikke kommer til enighet. Bakkemannskapene er derimot blitt enige med NHO luftfart om et generelt tillegg på 4 kroner timen og et løft av minstelønnssatsene. Neste mulige streik ut er SAS-pilotene som kan komme til å nekte å sette seg bak spakene fra 29. juni.

At streiken rammer en tredjepart er åpenbart, men dét bidrar også til oppmerksomhet mot det flyteknikerne mener er berettigede krav. Ifølge NFO vil motparten fjerne forhandlingsrett for enkelte medlemsgrupper, og det er også fremmet helserelaterte krav for teknikere som tar de tyngste skiftene. Det er også stor bekymring for rekruttering av flyteknikere – Forsvaret alene trenger inntil 300 teknikere de neste fem årene, mens det er problemer med å få fylt på med elever som vil ta denne utdanningen. NFO frykter konsekvensene når 25 prosent av deres medlemmer kan pensjonere seg innen fem år.

Det er åpenbart at flyteknikerne har kommet til et nok er nok-punkt der de er bekymret for helsen til en del av sine medlemmer og for rekrutteringen, samtidig som de har sakket akterut lønnsmessig og mener de er utsatt for fagforeningsknusing. Det er absolutt berettiget at flyteknikerne stiller krav og mobiliserer – problemet er det høytflygende lønnskravet. 60 kroner mer i timen er et krav som både er urealistisk og uansvarlig. Arbeidslivet for øvrig har frontfagets 3,7 prosent lønnsøkning som mal for sine forhandlinger, mens flyteknikerne forlanger 17-18 prosent mer.

Frontfaget – det vil si konkurranseutsatt industri – står for lønnsdannelsen i Norge, og det er her normen settes for oppgjørene i privat og offentlig sektor. Lønnsoppgjør som løper løpsk vil raskt svekke norsk konkurransekraft mot utlandet. Mange som med rette er urolige for høy prisvekst nå, ville hatt enda flere bekymringer uten frontfagsmodellen. Da ville ukontrollert lønnsvekst gitt enda høyere prisvekst, i tillegg til at offentlig sektor måtte ha kuttet siden budsjettene der følger frontfagets lønnsoppgjør. Det er gode grunner til sympati og solidaritet med flyteknikere og andre yrkesgrupper som fortjener bedre rammer, men å ta ut alle oppdemmede krav i ett stort lønnsbyks virker mot sin hensikt.


Mer fra: Rogalands Avis mener