Rogalands Avis mener

Arroganse i det grønne skiftet

Flaskehalsene i elnettet må bli færre for å gjennomføre det grønne skiftet, men statlig arroganse er kanskje det største problemet.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Strømnettet i Sør-Rogaland må forsterkes med nye kraftlinjer og trafostasjoner for å tåle overgangen til en mer fornybar hverdag. 10 milliarder kroner er prislappen for den oppgraderingen som pågår nå, men i den samme potten ligger det også natur- og friluftsinteresser. Den stadig mer betente konflikten mellom naturvern og fornybar popper opp stadig flere steder, nå sist ved Store Stokkavatn der Statnett vil bygge en diger trafostasjon på Krossberg.

Hvis det skal være et mål om å kutte salget av nye fossilbiler allerede i 2025 og ikke minst å kutte de norske klimagassutslippene med minst 50 prosent innen 2030, haster det alvorlig med å bygge ut infrastrukturen. Totalt skal Statnett bruke mellom 60 og 100 milliarder kroner på å forsterke sentralnettet i Norge – en investering som er den største delen av verktøykassen som trengs for å skru om til fornybarsamfunnet.

Vindturbiner har satt fart på konflikten mellom infrastruktur for fornybar energi og naturvern, og inn i den samme miksen av uenigheter kan en putte elektrifisering av sokkelen, kraftkrevende datasentre, batterifabrikker og utvinning av kryptovaluta. Lading av elbiler er bare én av en lang rekke mer eller mindre fornuftige behovsområder for strøm.

Det er pinlig at offentlige myndigheter ligger i konflikt med offentlige myndigheter om det grønne skiftet. I flere artikler har RA vist hvordan Statnett tilsynelatende ikke får med seg at det må bestilles arkeologisk registrering av det som kan være gravhauger på trafotomten på Krossberg. Slike undersøkelser er vanlige å foreta når det skal graves og bygges, og det sier seg selv at historiske verdier som mulige gravrøyser fra jernalderen må undersøkes. I tillegg det kommet fram at utredningen av alternativ lokalisering for trafostasjonen er for dårlig og effektene på landskapet ikke er belyst godt nok. Både Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune er svært misfornøyde med forarbeidet som er gjort, og kommunedirektøren i Stavanger mener at prosjektet ikke er modent for konsesjonssøknad.

Statnett har riktig nok vært frampå og uttalt at kravene om kulturminneundersøkelser skal gjøres og at det statlige selskapet skal ta kontakt med fylkeskommunen, men håndteringen virker uansett arrogant og konfliktskapende. Hvis Statnetts stil skal være mangelfulle utredninger og mangelfull kontakt med lokale og regionale myndigheter, vil Norges klimaforpliktelser bli enda mer urealistiske å gjennomføre.Mer fra: Rogalands Avis mener