Politikk

Kamp mot hogging av Tingbøskogen

Statnetts planer om å hogge ned Tingbøskogen for å bygge trafostasjon vil være totalt ødeleggende for området, mener en aksjonsgruppe. De får full støtte fra Miljøpartiet De Grønne.

Brit Ågot Selvåg, politisk rådgiver Kristin Brenna, Ola Selvåg, MDGs nestleder Arild Hermstad og MDGs Håkon Fossmark i Tingbøskogen, som kan bli hogd for å bygge trafostasjon.