Rogalands Avis mener

Venstres villfarelse

LEDER: På en god dag er Venstre partiet som driver politikken framover med nye ideer. På sine dårligste dager er Venstre en miniversjon av Frp.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Venstre kan i hvert fall ikke anklages for god timing når landsmøtet deres angriper sykelønnsordningen med dette vedtaket: «Norge har verdens mest sjenerøse sykelønnsordning og verdens høyeste sykefravær. Derfor vil vi se på muligheter for en moderat egenandel i sykelønnsordningen. Samtidig vil vi vurdere å redusere arbeidsgiverperioden mot at arbeidsgiver betaler en liten andel etter at den er over.»

Venstre kan med rette peke tilbake på sin stolte historie som en av velferdsstatens arkitekter sammen med Arbeiderpartiet. Samtidig har Venstre etter Lars Sponheims raskt forbigående flørt med Jens Stoltenberg i 2008, oftere og oftere latt den sosialliberale masken falle for å bli Frps lillebror. Forslag om universelle velferdsordninger blir oftere møtt med krav om behovsprøving – som er nyordet for verdig trengende. Om sykelønnsvedtaket på Venstre-landsmøtet er det beste man kan si at partiet som ligger på 1-tallet i meningsmålingene, i hvert fall ikke er ute etter velgere.

Verden er i beste fall i en avsluttende fase av en pandemi, og arbeidstakere, arbeidsgivere, kommuner og landet er i unntakstilstand. For de av oss med kontorjobber og trygge arbeidsplasser går livet greit, men det er titusener som enten har mistet jobben, er permitterte eller har jobber der de er smitteutsatte. Butikkansatte, taxisjåfører, bussjåfører, helsearbeidere og lærere må hele tiden kjenne på frykten for smitte. I en slik situasjon er det dundrende umusikalsk overfor arbeidstakere som kjenner på egen helseusikkerhet å gå løs på sykmeldingsordningen nå. Bedriftseiere – Venstre er jo småbedriftenes eget parti, må skjønne – bør også merke seg at partiet vil vurdere å redusere arbeidsgiverperioden mot at arbeidsgiver betaler en «liten andel». Den beskjeden er neppe det småbedriftseierne trenger når de snur på kronene i jakt på penger etter å dekke moms og arbeidsgiveravgift.

Selv om samfunnet vil komme over i en slags normaltilstand senest i høst, kan det ta flere år før næringslivet er i normal drift. Da er ikke en «liten andel» til Venstres sykelønnsordning det bedriftseierne trenger mest. Pandemien skaper også psykisk uhelse, og det kan ta år både å kartlegge og lege virkningene av problemene mange har pådratt seg gjennom det siste året. Usikkerhet om hvorvidt sikkerhetsnettet holder er ikke det en psykisk syk person trenger.

Tryggheten sykelønnsordningen gir er en viktig grunn til at Norge har greid seg bra gjennom koronaen. Diskusjoner om hvordan et ellers relativt høyt sykemeldingsnivå kan reduseres, må selvsagt stå på dagsorden når hverdagen melder seg, men da må utgangspunktet være en normaltilstand. Ikke en unntakstilstand.
Mer fra: Rogalands Avis mener